JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Elektroniken del av nästa innovationsprogram

Idag blev det klart vilka fem program som får finansiering inom ramen för nästa upplaga av det som Vinnova, Energimyndigheten och Formas döpt till Impact Innovation. Elektroniken finns med i ett av programmen, som får dela på femhundra statliga miljoner per år.

Impact Innovation är Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet som ska ”öka takten i den gröna omställningen och stärka vår internationella konkurrenskraft”, skriver Vinnova i ett pressmeddelande.

Impact Innovation bygger vidare på de sjutton innovationsprogram som startade för ungefär tio år sedan.

En stor skillnad i denna omgång är att programmen är betydligt färre samtidigt som de ska ta sig an de riktigt stora samhällsutmaningarna. Det handlar om att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle.

Av 23 ansökningar har fem valts ut. De fokuserar på hållbar och resilient industri, hållbar metall- och mineralförsörjning, hanteringen av vattenresurser, en reformerad offentlig sektor samt hållbar samhällsbyggnad och mobilitet.

När programmen är i full gång får de dela på en statlig finansiering på en halv miljard kronor per år. Näringslivet och andra aktörer ska bidra med minst lika mycket.

De fem som fick finansiering:

 • Net Zero Industry Programme – accelerera svensk tillverkningsindustris utveckling mot netto noll-utsläpp
  Elektroniken blir en del av detta program som fokuserar på två centrala områden för omställning: extrem resurseffektivitet och resiliens. Målen inkluderar bland annat en 75-procentig minskning av växthusgasutsläpp. Programmet leds av Teknikföretagen tillsammans med Rise.
 • Water for Vital Environments – hållbart vatten för alla år 2050
  Programmet ska åstadkomma en systemomställning för hanteringen av vattenresurser och relaterad infrastruktur. Målet är en framtid där vatten är tillgängligt i rätt kvantitet och kvalitet trots ett föränderligt klimat. Det leds av Rise i samverkan med IVL Svenska Miljöinstitutet, Linköping Science Park, Lunds universitet, Stockholm Environmental Institute och Svenskt Vatten.
 • Metals & Minerals – hållbar och motståndskraftig metall- och mineralförsörjning
  Programmet ska öka och säkra tillgången till metaller och mineraler på ett hållbart sätt och minska det planetära avtrycket av utvinning och produktion.  Det leds av Jernkontoret i samverkan med Luleå tekniska universitetet, LTU Business, Sustainable Steele Region, SveMin, Svenska Gjuteriföreningen, Svensk Aluminium och Örebro universitet.
 • SustainGov – reformera offentlig sektor för att säkerställa samhällets hållbarhetsomställning
  Programmet vill att hållbarhetsomställningen görs på ett demokratiskt, rättssäkert och verkningsfullt sätt. En reformerad offentlig sektor är central för att uppnå en övergång till hållbarhet.  En nyckel är ett skifte från centralstyrning till interaktiv samhällsledning, ”from government to governance”. Programmet leds av Mittuniversitetet i samverkan med bland andra Sveriges kommuner och regioner (SKR), ett antal kommuner och regioner, Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG), Handelshögskolan, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Samhällsnytta vid Karlstad universitet.
 • Shift 2 Access – ställ om Sverige till attraktiva och tillgängliga livsmiljöer för alla
  Programmet sammanför bygg- och transportsektorerna för att mobilisera aktörer kring tre skiften: att integrera byggd miljö och mobilitet till ett ekosystem, cirkulära affärsmodeller och konkurrenskraftiga alternativ till enskilt bilresande. Det leds av IQ Samhällsbyggnad i samverkan med bland annat Boverket, Trafikverket, K2 (Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik), flera forskningsinstitut, Region Skåne, Region, Stockholm, Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Volvos Forskningsstiftelse.  

Mer om Impact Innovation här (länk).

 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)