JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Debattartikel i DN: Staten måste satsa på halvledarområdet

Företrädare för KTH, Chalmers och Lunds universitet har tillsamman med Ericsson, Hitachi och Axis plus ett antal professorer skrivit en debattartikel i Dagens Nyheter med uppmaningen till staten att satsa 250 miljoner kronor per år på halvledarområdet.

I takt med att produkters konkurrenskraft alltmer definieras av dess halvledare flyttas även värdeskapandet till dessa, skriver artikelförfattarna och uppmanar staten att via Tillväxtverket och Vinnova avsätter pengar som stöttar både forskningen och industrin.

Det handlar inte om några astronomiska summor, författarna föreslår 250 miljoner kronor per år för perioden 2024–2029 vilket skulle göra det möjligt att hämta hem samma summa från Bryssel.

Författarna, som alla är ledamöter i IVA, konstaterar vidare att halvledarbranschen sedan begynnelsen på 1950-talet kännetecknats av att näringsliv och stat delat på investeringar och risker. Det handlar dock inte om några jättefabriker som Intel ska bygga i Tyskland.

Sveriges ekonomi är för liten för de enorma investeringar en storskalig, toppmodern halvledarfabrik representerar men vi kan absolut ta en position inom tillverkning av mer specialiserade teknologier.

Författarna påpekar också att de inte kräver ensidiga statliga satsningar. De större svenska företagen har internationell närvaro och investerar i forskning och utveckling där myllan är bäst. Staten måste här gå före för att säkra att näringslivets investeringar sker just i Sverige.

De föreslår därför att staten

● befäster Vinnovas och Tillväxtverkets ansvar för det svenska genomförandet av halvledarförordningens pelare ett och två.

● utökar Vinnovas budget med i storleksordningen 250 miljoner kronor per år för perioden 2024–2029 för att tillgängliggöra EU-medel inom förordningen.

● utökar akademins budget utöver punkten ovan för att stärka svenska utbildningar, föryngra forskar- och lärarkåren och säkra strategiskt viktig forskningsinfrastruktur inom halvledarområdet.

● inför artikel 26a i den allmänna gruppundantagsförordningen i relevanta svenska förordningar för att möjliggöra Sveriges deltagande i EU:s pilotlinor.

● inrättar ett kompetent och nationellt närvarande ombud för halvledarförordningens investeringsfond.

Debattartikeln finns här (länk).

 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)