JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
 ETN.fi  Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
söndag 19 januari 2020 VECKA 03
Oron är stark hos svenska små och medelstora elektroniktillverkare när vissa distributörer vill friskriva sig från ansvaret i blyfrågan. Distributörerna jobbar å sin sida för fullt med att rensa ut blyet ur sortimentet.

RoHS-direktivet träder i kraft den 1 juli 2006.

Därefter får elektriska och elektroniska slutprodukter som släpps på EU-marknaden varken innehålla bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler eller polybromerade difenyletrar.

Två produktkategorier undantas i direktivet - medicinteknisk utrustning samt övervaknings- och kontrollutrustning. Dessutom finns en lista med andra undantagna produkter, bland annat telekominfrastruktur. Även reservdelar och delar för service till produkter tillverkade före 1 juli 2006 är undantagna.
- Jag har träffat 50 till 100 små svenska elektronikföretag och min upplevelse är att det finns en grundinställning hos företagen att de vill följa lagen.

- Informationen och avsatta resurser från myndighetshåll är däremot så dålig att man blir less, säger Ingela Nordin som sitter i Teknikföretagens referensgrupp för RoHS- och WEEE-direktivens införande.

Informationsvakuumet har skapat en grogrund för oro och en misstro mellan olika företag i den svenska elektronikbranschen. Det har uppstått problem som egentligen inte borde behöva existera.

Dit hör de villkorsskrivningar som dykt upp på orderbekräftelser från de amerikanska komponentdistributörerna Arrow och Avnet.

Var tydlig vid beställning

Särskilt Arrow går på en tuff linje. Företaget skriver att all information som det tillhandahåller angående RoHS-direktivet är baserad på information från tillverkaren.

Arrow säger sig däremot inte kunna ansvara för att informationen är korrekt. Istället är det användarens ansvar att kontrollera aktuell status hos tillverkare.

Vad betyder då detta? Vill Arrow friskriva sig från sitt ansvar?

Elektroniktidningen har inte nått Arrow för en kommentar. Men Lena Norder som är vd för IM-föreningen har talat med både Arrow och Avnet om detta och menar att distributörerna inte tänker ta ett mindre ansvar än tidigare.

- Det är en storm i ett vattenglas.

- Har kunden beställt blyfritt men fått blyade komponenter kommer distributörerna att förhålla sig till problemet på samma sätt som tidigare då misstag skett. De hjälper kunden till rätta men tar inget extra ansvar för händelsen, säger Lena Norder.

Samtidigt medger hon att om distributören gjort ett misstag vid lagerhanteringen så är det också distributörens ansvar att rätta till det.

- Ett tips till kunderna är att de är tydliga med vad de beställer och att de kontrollerar vad de får vid leverans, säger Lena Norder.

Anders Landgren, Sverigechef för EBV som ingår i Avnetkoncernen, tycker inte att ansvarsfrågan är ett problem.

- Det är enkelt. Det är företagen som vi representerar som ska ta ansvar. Om de inte erbjuder blyfria alternativ är de ute från marknaden för då kan vi inte sälja deras komponenter.

EBVs strategi är att fasa ut de blyade komponenterna i takt med att blyfria varianter dyker upp från tillverkarna. Under övergångsperioden fram till mitten av nästa år är däremot logistiken besvärlig.

- Samma tillverkare kan ha flera olika fabriker som är olika långt framme i sitt konverteringsarbete. Det gör att det kan vara oerhört besvärligt att entydigt föra över informationen till slutanvändaren.

- Vi kodar i våra databaser och använder olika lagerplatser, men vi kan inte ha mer information tillgänglig än vad tillverkarna presenterar, säger Anders Landgren.

Han flaggar också för att blyfritt inte är detsamma som RoHS-kompatibelt. Idag släpar de RoHS-kompatibla alternativen lite efter.

Två andra tänkbara fallgropar är undantag och eftermarknaden. Vissa produktkategorier undantas från RoHS-direktivet och många elektronikföretag lockas av att söka undantag för att slippa följa RoHS-direktivet.

- Men undantag kommer inte att vara mycket värda eftersom blyade komponenter inte kommer att finnas att köpa på sikt, varnar Anders Landgren.

Åtminstone inte hos distributörer som EBV. På brokermarknaden kommer det däremot att finnas överlager av blyade komponenter som säljs ut till mycket attraktiva priser - något att se upp med.

Det kommer att vara tillåtet att använda blyade komponenter i reservdelar och för service av produkter som tillverkats före 1 juli nästa år.

- För att säkerställa att det finns komponenter kan man lägga end-of-life-order för sina reservdelar. Endera lagrar vi komponenterna öronmärkta för just den kunden, eller så lagrar de själva, säger Anders Landgren.

Bly ska bort i år

Elfa - som till skillnad från Avnet och Arrow är en svensk distributör och huvudsakligen har småföretag på kundlistan - resonerar i stora drag som EBV.

- Vår uppgift är att förse våra kunder med information om vad komponenterna innehåller samt ställa krav på komponenttillverkarna, säger Marianne Lindberg, kvalitets- och miljöchef på Elfa.

Hon menar att de flesta komponenttillverkare försöker komma med alternativ. Men långt ifrån alla. En del lutar sig mot lagstiftningen och skyller på att den inte är klar ännu.

- Men budskapet är klart. Bly ska bort på sikt. Under året måste vi börja utesluta de tillverkare som inte kan komma ifrån blyet. I januari när katalogen för nästa år kommer ut måste det vara klart, säger Marianne Lindberg.


Anna Wennberg
MER LÄSNING:
 
Branschens egen tidning
För dig i branschen kostar det inget att prenumerera på vårt snygga pappers­magasin.

Klicka här!
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)