JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Femtocellen — snart i allas hem
ImageTelekomindustrin är på offensiven med en ny billig masstillverkad universalbox till hushållen som klarar fast bredband (DSL), fast telefoni, Wlan, GSM, 3G samt IP-tv. Den nya boxen kallas femtocell och namnet har myntats av Ericsson som ligger först på denna massmarknad i vardande.
Femtocellen har en liten basstation som ingår i GSM/3G-nätet och är ansluten via bredbandsnätet. Affärsmodellen går ut på att den ägs av hushållet och svarar för inomhustäckning i bostaden.
ImageGöte Andersson:
Bara reglering kan hota femtocellen

Visionen om femtocellen i alla hem visar med all önskvärd tydlighet att GSM-industrin verkligen nu håller på att ta befälet på den globala telekommarknaden. Om nu någon tvekat om detta.

Den nätoperatör som har tillgång till frekvenser för GSM- och 3G-nät kommer automatiskt i guldsits för att bli den nätoperatör som erbjuder hushållen alla viktiga teletjänster i hemmet. Inte bara mobiltelefoni, utan även fast telefoni, IP-tv och allehanda andra tjänster, till exempel larm.

Det riktigt positiva är att universalboxen visar vägen för genombrott för nya tjänster, som IP-tv.
Det är heller inte konstigt att det just nu råder eufori över visionen om femtocellen. Från alla håll kommer leverantörer som vill vara med. Visionen om den billiga universalboxen för 500 kronor lockar.
Men som vanligt är det sannolikt att optimisterna råkar ut för överraskningar.

Det är framför allt myndigheterna som kan komma med nya besked. Det kan bli så att lagstiftarna inte vill tillåta de stora nätoperatörerna att tränga ut de mindre. De kan kräva att flera operatörer ska kunna nyttja varje femtocell. Eller att det ska vara möjligt att ta med sig femtocellen vid en flytt.

Det återstår därför att se vilken reglering som införs och vilka kommersiella lösningar som slår igenom
i praktiken.

Tack vare denna universalbox ska tunga nätoperatörer som har både fasta och mobila nät vinna mot sina värsta konkurrenter. Det är den logiken som nu driver fram ett extremt stort intresse för femtocellen.

De är just de riktigt tunga nätoperatörerna som har bäst förutsättningar att vinna marknadsandelar tack vare den nya universalboxen. Mobiloperatörer investerar just nu i fasta nät för att kunna konkurrera. Det gäller till exempel Vodafone som nyligen köpte Tele2:s bredbandsverksamhet i Italien och Spanien.

Ericsson börjar i år leverera sin första femtoceller till några stora nätoperatörer. Exakt vilka är ännu hemligt, berättar Ulf Ewaldsson, chef för Ericsson Radio.

– Ericsson har nu en färdig femtocell. Den är utrustad med ADSL, GSM och WiFi. Ericsson kommer med en femtocell som även klarar 3G år 2009, säger Ulf Ewaldsson.
Ericsson tror det finns stor marknad för femtocellerna. Men det är inte kristallklart hur marknaden utvecklas, enligt Ewaldsson.

Nokia-Siemens Network lanserade sin femtocellstrategi i juli. Företaget utlovar produkter för tekniska prov andra halvan av 2008.

– Femtocellen blir en massmarknadsprodukt. Vi får se en gradvis utveckling av produkter med nya funktioner. Det finns inga fundamentala problem att lösa för femtocellprodukterna, säger Timo Hyppölä, chef för Nokia-Siemens inomhusprodukter.

Inte bara Ericsson och Nokia
En rad andra leverantörer har också redovisat sina planer på femtocellprodukter de senaste månaderna. Bland dessa finns amerikanska Netgear som sedan tidigare säljer ADSL-modem med router och Wifi och har stora marknadsandelar i Europa. Netgear har startat utveckling av femtoceller.

– Vi anser att femtocellen är banbrytande och kommer att skräddarsy femtocellprodukter för varje nätoperatör. Vi vill komma in hos de stora nätoperatörerna i Norden, säger Linus Jönsson, vd för Netgear Norden.

För några år sedan lanserades visionen om att IP-telefoni via Wifi-nät skulle ta över stora delar av hushållens fasta telefoni. Nu tror Netgear och många andra att femtocellen tar hem det spelet. Finessen är ju att hushållen kan använda sin befintliga GSM- eller 3G-telefon även i bostaden och då ringa via femtocellen, till betydligt lägre kostnad än gängse mobiltaxa.
FAKTA:

Begreppet femtocell är hämtat från GSM-industrin och Ericsson.

Mobilnäten har basstationer med stor yttäckning, omkring 10 km eller mer. Dessa kallas makroceller. Det finns även mikroceller täcker gathörn, och pikoceller avsedda för kontor. Femtoceller placeras i bostäder. Prefixet nano, som logiskt ligger mellan mikro och piko, har inte kopplats till någon basstation hittills.

Tack vare femtocellen kan mobiloperatören lättare konkurrera med fast telefoni och erbjuda en billig telefonitjänst eftersom abonnenten själv betalar både sin egen basstation och bredbandsabonnemanget. Mobilnätoperatören kan erbjuda en riktigt billig telefonitjänst när abonnenten ringer från sin bostad.
Eftersom femtocellen är ansluten via bredband får mobiloperatören hög kapacitet ända fram till abonnenten och kan därmed sälja alla slag av 3G-tjänster till hushållen i hemmiljö. Dessutom blir det möjligt att erbjuda helt nya integrerade tjänster, till exempel mellan 3G och IP-tv.

De första femtocellerna kostar cirka 2 000 kr och med masstillverkning torde de priserna kunna pressas ner till 500 kronor inom några år. Så lyder för dagen de optimistiskaste branschprognoserna.

Argumenten som förespråkarna redovisar är bestickande. Analyshuset Ovum och andra branschanalytiker har redovisat prognoser som innebär att utvecklingen tar fart 2008 då en rad leverantörer kommer med sina första produkter. Därefter kommer en mycket snabb expansion vilket innebär en årlig miljardmarknad.

Kommersiell lansering nästa år
Brittiska Vodafone, spanska Telefonica, France Telecom (Orange) och Japanska Softbank provar tekniken och kommersiell lansering planeras sommaren 2008. Det skriver Wall Street Journal som även citerar Vodafones vd som hoppas på ett massmarknadspris på under 100 dollar per femtocell. Flera tunga mobiloperatörer planerar lansera abonnemang med IP-tv där femtocellen är grundbulten, enligt Wall Street Journal.

Varken Telia eller Telenor vill ge något svar om sitt intresse för femtocellen. Telia har nyligen lanserat en samlad strategi för hemnät som bolaget kallar Telia Smart. I denna nätlösning passar femtocellen in, men Telia ger i dagsläget inget svar om saken. Även Telenor ligger lågt.

– 2008 får vi ser vilka beslut som nätoperatörerna tar i Norden, säger Sten Nordell, ansvarig för nät- och plattformsstrategi i Telenorkoncernen.

Enligt Telenor så är det möjligt att vinsterna med femtocellen är betydligt lägre i Sverige än i andra länder. Det beror på att Sveriges 3G-operatörer enligt tillståndsvillkoren redan byggt 3G-nät med hög signalstyrka. Sveriges 3G-nät ska ge inomhustäckning, och då blir det inte lika lönsamt att bygga med femtocelltekniken.
Annorlunda är det i till exempel USA. Där har 3G-näten ingen inomhustäckning och då kan femtocellerna bli kostnadseffektiva, enligt Telenor.

Även juridiska, tekniska och kommersiella frågor kan påverka utvecklingstempot. I Sverige och många andra länder kräver basstationer i mobilnäten tillståndsplikt. Om hushållen ska äga basstationen förutsätter det ny reglering.

– En möjlig lösning på detta problem är att undanta basstationer under en viss sändareffekt från tillståndsplikt. Det gäller basstationer som är placerade inomhus, säger Urban Landmark i statliga regleringsmyndigheten PTS.

Standardgränssnitt saknas
Ericssons nya femtocell ansluts automatiskt till Ericssons BSC (Base Station Controller) när den kopplas in i bredbandsnätet. Men det finns inget etablerat standardgränssnitt mellan BSC och femtocellerna så att en GSM-operatör kan införa femtoceller från konkurrerande leverantörer. En GSM-operatör som har Ericssons GSM-nät måste alltså i dagsläget köpa Ericssons Femtoceller.

Nätoperatörerna är säkert intresserade av en förändring på denna punkt. Nokia Siemens Network har tagit fram en adapter (gateway) för att lösa problemet. Det återstår att se vad marknaden väljer på denna punkt. Om inget standardgränssnitt etableras så blir det svårt för Netgear och dess likar att slå sig in på marknaden.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)