JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Samarbete för att stärka europeisk elektronikindustri
Staffan Skogby:
Samarbete för att stärka europeisk elektronikindustri
EU-kommissionen driver en organisation för samordning av ­forskningsprojekt med syfte att stärka den europeiska elektro­nikindustrin. Programmet startade 2014 och heter ECSEL, Electronic Components and Systems for European Leadership. Organisationen ordnar ett årligt symposium med deltagande projekt och berörda organisationer.

Det finns ett 50-tal projekt i ECSEL JU, Joint Undertaking, det vill säga samarbetsprojekten där industriföretag står för hälften av finansieringen. Projekten är grupperade i två huvudgrupper:

Den första rör smarta samhället med produktion, mobilitet, hälsovårds- och energiteknik. Den andra huvudgruppen är stödfunktioner för teknikområdena halvledarprocesser utrustning och material, designteknologier, cyberphysical systems (CPS) och integration av smarta system.

ECSEL JU finansieras via EU:s forskningsprogram Horizon 2020. Projekten varierar i storlek mellan 4 och 160 miljoner euro och är på 48 eller 36 månader. Hittills har forskningsprojekten mer än 1600 deltagare. Finansieringen består av 1,2 miljarder i nationell/EU finansiering och 1,4 miljarder från industrin. 

I årets symposium den 19–20 juni i Bryssel deltog 500 personer från 44 länder. Det inledande fördraget hölls av Bert de Colvenaer vd för ECSEL JU och Maiya Gabriel från EU-kommissionens avdelning för digital ekonomi och samhälle. 

Mycket kom att handla om elektronik med föredrag från bland annat IBM research i Zürich och den Europeiska Investeringsbanken. Fokus låg på artificiell intelligens, jordbruk och robotik. Den andra dagen var inriktad på de aktuella forskningsprojekten med presentationer från CEA (The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission) plus halvledartillverkarna NXP Automotive från Tyskland och Infineon från Österrike. Jag deltog som representant för ett av de pågående projekten i utställningshallen inom grundteknologin för CPS (cyberphysical systems). 

Vidare handlade föredragen om Deep Learning och kvant­datorer. 
• Future of Electronics in the AI Era
• Moores law, Metcalfs law and Watson law. 

Svenska företag och högskolor deltar i flera av forsknings­projekten bl.a. inom grundteknologi och inom applikations­området fordon. 

• Forskningsprojektet SAFECOP (Safe Cooperating Cyber-Physical Systems using Wireless Communication) syftar till att bygga systemarkitekturer för system med säkerhetskritiska tillämpningar. Bl.a. inom fordonsindustrin där enligt amerikanska studier 80 procent av olyckorna kan undvikas med kommunikation V2X (Vehicle to Infrastructure).


• Ett annat större projekt rör grundteknologin för säkerhets­kritiska lösningar i inbyggda system. Projektet AMASS syftar till att etablera en verktygsplattform för utveckling av komplexa säkerhetskritiska system med verktyg för validering, verifiering och certifiering. 

Se https://events-ecsel.eu/symposium-2018


Staffan Skogby
Ordförande i SER
Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)