JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Staffan Skogby:
Klarar högskolan det livslånga lärandet?

Jag deltog i ett öppet seminarium den 12:e december med temat ”Klarar högskolan det livslånga lärandet?” som arrangerades av Prompt, Rise och KTH. Bland presentatörer fanns entreprenörer, forskare, ­professorer, utredare, ordförande för Sveriges förenade studentkårer med flera.

Bakgrunden finns i ett utredningsdirektiv ”Digital Utmaning” från 2016. Det tiosidiga direktivet innehåller många intressanta frågeställningar om hur högskolesystemet ska anpassas till digitaliseringen, den högre utbildningens ­relevans for små och medelstora företag liksom samspelet mellan högskola, yrkesutbildning och icke formellt lärande. Efter att ha läst direktivet tycker jag att det har blivit alltmer aktuellt sedan 2016.

Flera av presentatörerna påpekade att utvecklingen har pågått i många år. I början på 1900-talet fanns det en arbetsmarknad för ingenjörer där marknadsvärdet var direkt proportionellt mot antalet år i branschen. Någon gång under 1950-talet började skiftet i arbetsmarknaden för teknik­branschen. Sedan dess har den tekniska utvecklingen gått fram i allt snabbare takt och samtidigt ställt krav på allt längre tid i arbetlivet och högre pensionsålder. Det gjordes ett litet rollspel på scen där man jämförde att anställa en person som är 50+ och en som är 20+. Det blev väldigt tydligt vem som är mest attraktiv på dagens arbetsmarknad.

Det var flera personer i debatten som uttryckte sina tvivel på att högskolan kommer att klara den utmaningen. ­Samtidigt som industrin satsar på vidareutbildning med interna program i större företag finns behovet av att bredda utbildningen. Det är också så att mindre och medelstora företag inte har dessa resurser.

För att anta dessa utmaningar startades år 2013 Prompt som är ett vidareutbildningsprogram sponsrat av kunskapsstiftelsen. Prompt står för professionell masterutbildning i programvaruteknik. I programmet deltar ett 40-tal svenska industriföretag. Bland annat har programvarutekniken utvecklats mycket snabbt inom inbyggda system. Det finns därför ett ökande behov i branschen av vidareutbildning.
Promt är ett samordnat program med Mälardalens högskola, Chalmers, Blekinge tekniska högskola och forsknings­institutet Rise. Kurserna är huvudsakligen webbaserade och ger högskolepoäng. Under våren ges fyra kurser.
Till hösten går ett 30-tal kurser. Mer information finns på http://www.promptedu.se/.

Vi i SER har kontakter och kommer att arrangera några korta föredrag under våren för att introducera några av kurserna i programmet. Föredragen kommer att hållas i Göteborg, Västerås och Stockholm. Mer info kommer på www.ser.se.


Staffan Skogby
Ordförande i SER
Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening

MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)