JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
I augusti invigs ett forskningscenter för avancerad elektronik i Kalix. Verksamheten fokuserar på en teknik som skapar billiga, miljövänliga kretskort. Och syftet är att skapa en stark lokal industri som kan konkurrera på världsmarknaden.
Cuptronic Product Development är namnet på det nya forskningsbolaget som nu tar form i Kalix. Branschorganisationen IUC Norrbotten och Cuptronic är ägare, och det är den sistnämnda ägarens tillverkningsteknik (se länk) som ska utvecklas inom ramen för forskningscentret.

– Vi räknar med att forskningscentret är självfinansierat inom tre år och målet är att vi då ska ha tio anställda här i Kalix då, säger Sven Göthe, styrelseordförande Cuptronic Product Development (CPD).

Budgeten för de tre uppstartsåren ligger på 26 miljoner kronor. Hittills har 60 procent av budgeten säkrats, varav knappt sex miljoner öronmärkts fram till mars nästa år. Än så länge har dock enbart regionala finansiärer gått in, däribland länsstyrelsen, Norrbottens forskningsråd och Kalix kommun.

– Men vi för också dialog med Vinnova och väntar oss att få ett beslut under hösten, säger Sven Göthe.

Tanken är att det nya forskningsbolaget ska stå på två ben. Dels ska det vara självfinansierat genom uppdragsforskning – det kan handla om produkter med rfid-antenner eller mycket små flexibla mönsterkort. Dels ska det vidareutveckla själva tekniken, som ger förutsättningar för att skapa billiga mönsterkort med fina linjebredder på en mängd olika material.

– I forskningsarbetet ska vi titta på nya material, som andra polymerer och papper, samt på vilka linjebredder olika material tillåter. Vi kommer även att gå mot högfrekvenstillämpningar. Det är intressant att titta på frekvenser mellan 8 och 40 GHz.

För att klara detta har CPD knutit till sig professor Jerker Delsing som jobbar med systemteknik på Luleå tekniska universitet samt professor Anders Hult som jobbar med polymer och fiberteknik på KTH.

– Vårt mål är att starta upp projekt som involverar doktorander från KTH och LTU redan efter sommaren. Vi vill samordna kompetensen från de två lärosätena och på så sätt utnyttja olika teknikplattformar, säger Sven Göthe.

Än så länge är dock verksamheten i Kalix sin linda. Invigningen är planerad till den 26 augusti och då hoppas man ha tre större projekt igång som involverar industrin i närområdet.

– Det är viktigt att de regionala företagen nu tar chansen och utnyttjar kompetensen som finns här på orten. Vi vill göra företagen livskraftiga och ge dem en möjlighet att bli konkurrenskraftiga på global nivå, säger Sven Göthe.
MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)