JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
måndag 6 december 2021 VECKA 49
Ericssons åttamiljardersköp av Nortels CDMA- och LTE-verksamhet ska prövas enligt den kanadensiska lagen "Investment Canada Act". Men någon annan prövning är inte aktuell. Det säger Kanadas premiärminister Stephen Harper.
Därmed har nästa steg tagits i den politiska diskussionen kring Ericssons köp av Nortels divisioner för mobiltelefoni. Frågan har hamnat på premiärministerns bord sedan Kanadas liberala opposition krävt att affären rivs upp, ivrigt påhejad av den kanadensiska mobiltillverkaren RIM.

RIM, som gör Blackberrymobilerna, anser tillsammans med de liberala politikerna att Kanadas regering bör försäkra sig om att försäljningen till Ericsson är i linje med landets intressen. Premiärminister Stephen Harper har inte yttrat sig om affären förrän nu.

– Transaktionen kommer att granskas gentemot Investment Canada Act. Det är den process vi har för att försäkra oss om att transaktioner av betydande storlek undersöks så att de är i linje med Kanadas nationella intressen, sa Harper till tidningen Montreal Gazette.

Den konservative premiärministern Stephen Harper är klämd mellan dåliga opinionssiffror och ambitionen att öka frihandeln. Han skrev nyligen under ett avtal om ökad frihandel mellan Kanada, USA och Mexiko, och beskedet om att Ericssonaffären ska prövas enligt Investment Canada Act gav han i samband med att han skrev under ett bilateralt frihandelsavtal med Panama, i Panama City. Så hans försäkring om att inga nya handelshinder ska stoppa affären kom tämligen naturligt.

Investment Canada Act är en lag som säger att utländska företagsköp ska ha en "positiv nettoeffekt" på landet för att godkännas. Hur en sådan granskning ska gå till är inte klart, inte heller hur lång tid den kan tänkas ha. En talesman för premiärministern sa till tidningen att något formellt beslut om granskning av affären ännu inte fattats. Tidningen drar slutsatsen att regeringen inte tänker lägga sig i processen kring utförsäljningen av Nortels tillgångar.

Konkurrensdomstolar i såväl Kanada som USA godkände affären den 29:e juli, och dessa beslut kan överklagas fram till den 19:e augusti. Industriminister Tony Clement har tidigare sagt att han inte tänker säga något om affären förrän efter detta datum.
MER LÄSNING: