JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. KOMPONENTTOPPEN: Starkt 2011 trots oro för konjunkturen
KomponenttoppenKOMPONENTTOPPEN

Starkt 2011 trots  oro för konjunkturen

Trots att hösten 2011 genomsyrades av en oro för världsekonomin blev året riktigt bra för de 30 största komponentdistributörerna på den svenska marknaden. Försäljningstillväxten i pengar ­räknat låg på drygt 12 procent mot året innan.  Tittar man i nuet går åsikterna däremot isär. Runt hälften ­upplever sig leva i en lätt uppåtgående konjunktur, medan lika många ­känner en svag nedgång.
KOMPONENTTOPPEN ÄR Elektroniktidningens årliga rankning av de 30 största komponentdistributörerna och representanterna i Sverige. Diagrammet visar omsättningen på elektronikkomponenter, inklusive kommissionsintäkter, som företagen hade i Sverige under 2011. I undantagsfall gäller uppgifterna inte kalenderår utan företagets närmast liggande räkenskapsår.

Som elektronikkomponent räknas i detta sammanhang aktiva och passiva komponenter, displayer för inbyggnad samt elektromekaniska komponenter som kontaktdon och reläer för montering på mönsterkort. Däremot ingår varken mönsterkort, apparatlådor, batterier, motorer eller kabel.

För flera företag avviker omsättningssiffran för 2010 från den som rapporterats i fjolårets Komponenttoppen. Det beror på att årets topplista är baserad på dagsfärska uppgifter för såväl 2010 som 2011. I huvudtexten förklaras bakgrunden till vissa större förändringar.

Siffror markerade med asterisk (*) är mindre säkra än de andra, då dessa är av oss uppskattade siffror efter sedvanlig research.
 I fjol levererades elektronikkomponenter till Sverige motsvarande knappt 5,8 miljarder kronor. Det är förvånansvärt bra med tanke på att det är drygt 600 miljoner kronor mer än 2010 som i sig var ett mycket starkt år. Det är slutsatsen när de 30 största komponentdistributörerna som är verksamma här i landet – och som kan anses utgöra hela den svenska marknaden – redovisar sin fakturering för Elektroniktidningen.

Till skillnad från tidigare har vi i år bett företagen att både redovisa hur stor del av det svenska kontorets fakturerade belopp som är elektronikkomponenter samt hur stor del av dessa som verkligen levereras in i landet. Det är den senare siffran som staplarna bygger på.

Häften av företagen på 30-i-topp-listan anger att 95 procent eller mer av det de fakturerar på elektronikkomponenter i Sverige faktiskt också kommer hit. För några är frågan inte relevant. Det gäller exempelvis Digi-Key som inte har kontor i Sverige och RichardsonRFPD som har en faktureringsrutin som inte passar in.

En handfull företag pekar däremot på stora skillnader mellan fakturering och leverans. De som utmärker sig främst är ­Arrow, EG Electronics och Mouser, men även Broadband och TMS Electronics hör hit.

För Arrows del levererades hela 67 procent av det som säljs genom det svenska kontoret till utlandet. Företaget anger en total fakturering i Sverige på enastående 6,7 miljarder kronor. Det är nära en miljard kronor mer än vad alla distributörer på topp-listan tillsammans levererade in i landet under 2011.
DETTA HAR HÄNT
 
Januari 2011
• TRG Holding köper alla aktier i TRG Components. Dan Walterson äger TRG Holding.

Februari 2011
• Malmöbaserade 5A öppnar ett lokalkontor i Umeå.

Mars 2011
• Arrows köp av Richardson Electronics division för rf, trådlöst och ­kraftelektronik – vilket motsvarar cirka halva bolaget – går igenom. Den förvärvade verksamheten samlas under namnet RichardsonRFPD Sweden här i landet.

• OEM Electronics köper ­Svenska Helag, som marknadsför förbindningskomponenter för elinstallation samt elektronik.

April 2011
• OEM Electronics köper hela komponentförsäljningen inom Scapro. Affären värderas till 3 miljoner kronor.

Maj 2011
• Den brittiska distributören Rebound Electronics anställer sin första medarbetare i Sverige.

Juni 2011
• Acal BFI Nordic köper Uppsalabaserade Hectronic, specialist på egenutvecklade datorer för inbyggnad.

• EBV stänger sitt kontor i Malmö. En person för teknisk support finns kvar lokalt, medan regionen annars stöds från företagets kontor i Göteborg och Stockholm.

Augusti 2011
• Kamic Group köper hela Elektronikgruppen, inklusive dotterbolag, och Elektronikgruppen avnoteras från Stockholmsbörsen. Vissa mindre omorganisationer inom de olika affärsområdena har gjorts under 2012.

November 2011
• OEM Electronics köper Flexitron i Täby för 11 miljoner kronor. Flexitron marknadsför komponenter inom elektronik och automation, såsom batterier, givare, induktanser, transformatorer, kablar, kontaktdon och radiomoduler.

December 2011
• Elfa blir Elfa Distrelec. Förändringen genomförs för att stärka banden till systerföretaget Distrelec som också ingår i Dätwylerkoncernen.

Mars 2012
• Farnell skapar ett nytt varumärke genom att addera det egna webbforumet, Element14, till sitt namn i Europa. Därmed går den europeiska verksamheten numera under namnet Farnell Element14.

• Elfa Distrelec köper holländska Display Electronics.

• Elfa Distrelec lanserar en Facebooksida.

Juni 2012
• Arrow stänger sitt lager i Lunda under året. Den största delen av stängningen ska vara genomförd till halvårsskiftet, därefter kommer stängningen att ske gradvis under året. Lager och leveransansvar flyttas succesivt över till företagets lager i nederländska Venlo.

Utlandsleveranser petar ner EG

En tydlig trend under de senaste åren är att en allt större andel av det Arrow fakturerar via sitt svenska kontor levereras någon annanstans. Framförallt är Baltikum ett starkt växande område, som för bara några år sedan knappt gjorde avtryck i företagets svenska bokföring.
 
Trots denna trend är Arrow även fortsättningsvis den klart största distributören i Sverige. Enligt Arrow levererade företaget komponenter hit för 2,2 miljarder kronor under 2011, då är försäljningen genom logistiktjänsten Arrow Alliance också inkluderad.

Att Arrows svenska omsättning kommer att påverkas rejält framåt är däremot klart då företaget just nu håller på att fasa ut sitt lager i Lunda, norr om Stockholm. Lager och leveransansvar flyttas därmed successivt över till företagets lager i nederländska Venlo.

– Ja, det stämmer. Det gäller även Alliance. Lagret kommer att stängas under året, kommenterar Janne Dahlén, chef för Arrows Sverigekontor.

Den som minns fjolårets Komponenttoppen kan konstatera att EG Electronics – som låg trea på rankingen för 2009 och klev upp till andra plats 2010 – nu rasat till femte plats. Det är lätt att anta att förändringen har med omorganisationen som skedde i och med att företaget köptes av Kamic Group i augusti i fjol och avnoterades från börsen – men så är det inte.

Istället är det företagets utlandsleveranser som kommit i dagern. Tidigare år har företaget redovisat att nära nog allt som faktureras i Sverige också levererats hit. I år har den uppgiften reviderats. Nu anger EG Electronics istället att runt 65 procent av det som faktureras här levereras till andra delar i världen. Det är således förklaringen till att företaget tappat flera positioner i rankingen, men inte visar negativ tillväxt.

RichardsonRFPD Sweden är annars det företag som på pappret tycks ha tappat mest försäljning i fjol. Företaget bildades i och med att Arrow köpte Richardson Electronics division för rf, trådlöst och kraftelektronik i oktober 2010. Den svenska Arrowägda verksamheten döptes till RichardsonRFPD Sweden AB, medan resten finns kvar som Richardson Electronics Nordic AB.

Inga radikala förändringar väntas

Delningen och omstöpningen gör att siffrorna i årets Komponenttoppen ser negativa ut, men någon nedgång i försäljningen har det inte varit för företaget, enligt Stefan Carlberg som är ansvarig för den svenska verksamheten.

− Nej, det har inte gått ner och just nu upplever jag konjunkturen svagt ökande. Vår försäljning i fjol var 17 miljoner, men sedan hade vi ytterligare kommissionsintäkter för försäljning som motsvarar 14 miljoner kronor i fakturering, säger han.

På frågan hur distributörerna ser på konjunkturen i den svenska komponentbranschen just nu är det också nära hälften som likt Stefan Carlberg upplever en svag uppgång. Samtidigt visar den minienkät som genomförts parallellt med insamlingen av uppgifterna till Komponenttoppen att lika många upplever en svag nedgång.

Här kan man konstatera att de större distributörerna nästan uteslutande menar att konjunkturen fortfarande inte vänt upp, medan de som har sin placering längre ner på topplistan står för mer positiva tongångar. Om detta är ett tecken på en förestående vändning i konjunkturen under hösten är svårt att säga, speciellt med tanke på att det fortfarande finns en stor osäkerhet på många håll i Europa.

Några snabba förändringar i form av dippar eller raketuppgångar är det däremot ingen som förväntar sig i år. Istället är nära nog alla som svarat på minienkäten överens om att den svenska marknaden kommer att hålla sig inom 10 procent – upp eller ner – vid en jämförelse med 2011. Samtidigt är det ingen som uttrycker någon oro för hur ledtiderna utvecklats sedan det senaste årsskiftet utan de flesta anser att de hållit sig konstant alternativt minskat något.

Alla siffror som staplarna i Komponenttoppen bygger på kommer från företagen själva. Det enda undantaget är den amerikanska katalogdistributören Digi-Key som inte vill avslöja hur stor andel av den svenska omsättning på totalt 75 miljoner kronor som är elektronikkomponenter. Istället har Elektroniktidningen gjort en konservativ uppskattning som innebär att 60 procent av omsättningen antas vara försäljning av elektronikkomponenter.
 
Värt att notera är också att RS Components för första gången tagit klivet in på topplistan efter att i flera år legat strax utanför. Och att Scapro försvunnit från listan i och med att företagets inkråm köptes av OEM Electronics i april 2011.

LADDA HEM HELA ARTIKELN MED DIAGRAM OCH TABELL SOM PDF (141 kbyte)
Komponenttoppen
Komponenttoppen
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)