JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Så ska Sverige skydda sina nät

Så ska Sverige skydda sina nät

Nu börjar arbetet med att kartlägga tänkbara elektromagnetiska hot mot den tekniska infrastrukturen i Sverige - mobilnät, elnät, internet, signalsystem. Det är inte gjort i en handvändning. Tre år kommer projektet att ta.
- Vi kommer att inleda projektet med att kartlägga hur sårbar den samhällskritiska tekniska infrastrukturen är inom landet när det gäller avsiktliga elektromagnetiska störningar och sedan föreslå rätt skyddsåtgärder, säger Anders Parmér, Fortifikationsverkets affärsutvecklare inom fyskiskt skydd.

Slutresultatet ska bli en handbok i hur Sverige ska skydda sig mot sabotage och annat som kan störa den tekniska infrastrukturen.

- Det är viktigt att vi har rätt skyddsnivå för den infrastruktur som är kritisk för att samhället ska fungera, säger Anders Parmér i ett pressmeddelande från Fortifikationsverket.

Hoten kan till exempel handla om sabotage genom elektromagnetisk puls, mikrovågsstrålning med hög effekt eller med störningssändare.

I projektet samarbetar Fortifikationsverket med Post- och telestyrelsen, PTS, och andra myndigheter inom organisationen SOTI, Samverkansområdet Teknisk Infrastruktur.

Det nya projektet är en fortsättning på det arbete som Elsäkerhetsverket genomförde tillsammans med bland andra KTH 2011.

Då tittade man inte bara på de avsiktliga elektromagnetiska störningar som terrorister ligger bakom utan också på de skador på elnätet, mobilnätet, internet och järnvägarnas signalsystem som solstormar kan förorsaka.

Hösten 2003 drabbades till exempel 50 000 personer i Malmö av elavbrott i samband med en solstorm.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)