JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Intelligent automatisering och artificiell intelligens är inte bara en möjlighet för industrin, utan ett måste framöver. Så kan man tolka en analys från det amerikanska konsultbolaget Avanade, där IT-ansvariga från – vad företaget hävdar är – världens åtta mest digitalt drivna ekonomier tillfrågats. Sverige har helt klart ett bra utgångsläge just nu.

– För chefer är det inte längre en diskussion om människa mot maskin. Den diskussionen och initiala rädslan är förbi, även om vi ser att medarbetare inte är lika övertygade, säger Patrik Löwendahl, teknik- och innovationschef på Avanade Sverige.

Åtta ekonomier om AI och IA

Vad blir viktigast de närmaste fem åren? Orange betonar förståelsen och användande av ny teknik som AI, medan gult prioriterar mer klassiska kompetenser som sälj och marknadsföring

Under maj och juni i år har Wakefield Research, ett oberoende undersökningsföretag, på uppdrag av Avanade frågat totalt 800 chefer inom IT-sektorn, och IT-beslutsfattare i Sverige, USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Italien, Tyskland och Japan om deras syn på intelligent automatisering (IA) och artificiell intelligens (AI).

Intelligent automatisering ses som en form av artificiell intelligens där maskiner efterliknar mänsklig inlärning, beslutsfattande och handling. Det blir möjligt genom avancerad analys och kognitiva tjänster.

Av de tillfrågade använder redan 31 procent IA, en siffra som förväntas vara dubblerad om tre år. Samtidigt anser 86 procent att det är viktigt för dem att investera i ny teknik för att vara och förbli ledande inom sitt gebit.

Har digitaliseringen hämmats av internt motstånd? Orange stapel står för nej, gul för ja.

Här ligger Sverige bra till. Av de tillfrågade planerar 68 procent för investeringar i AI, jämfört med ett genomsnitt på 59 procent. Det är i första hand de tre sektorerna hälso- och sjukvård, telekom och försvars som kommer att tjäna på nya tekniker kopplade till IA och AI, menar svenskarna.

Tydligt är att även om chefer och ledning är positiva till utvecklingen så är fortfarande det interna motståndet högt i de tillfrågade företagen. Många anställda är helt enkelt rädda för att tekniken ska ta jobbet ifrån dem. Av svenskarna svarar 69 procent att det interna motståndet hämmar implementeringen av AI-teknik, medan genomsnittet ligger på hela 79 procent.

– För att förbli relevanta och konkurrenskraftiga behöver framtidens ledare en tydlig vision för AI-tidsåldern, där satsningar på utbildning för medarbetarna i intelligent automatisering och AI i syfte att driva personlig och professionell utveckling är en viktig stöttepelare, menar Patrik Löwendahl.

Avanade är ett dotterbolag till Accenture (före detta Andersen Consulting), men grundades år 2000 som ett joint venture mellan Accenture och Microsoft.

 

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

 

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)