JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
 ETN.fi  Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
torsdag 28 maj 2020 VECKA 22

Allt spektrum ska vara avgiftsbelagt och det ska bli enklare för staten att ta tillbaka spektrum om användningen kan antas vålla fara för Sveriges säkerhet. Det är två av förslagen i den utredning kring användningen av radiospektrum som presenterades i måndags i denna vecka.

Uppdraget till utredaren Sven-Erik Österberg, till vardags landshövding i Stockholms län, var att föreslå hur radiospektrum upp till 3 000 GHz ska användas på lite längre sikt, närmare bestämt åren 2027–2047.

Han körde igång i oktober 2017 och den 21 januari överlämnades utredningen, ”Frekvenser i samhällets tjänst, SOU 2018:92” (länk) till regeringen.

Förutom att samhällsviktiga aktörers behov av radiofrekvenser ska tillgodoses så effektivt som möjligt har utredningen också haft i uppdrag att se till att de nationella säkerhetsintressena säkerställas i högre utsträckning än idag.

I förslaget till det reviderade regelverket står det:

”Tillstånd får återkallas om radioanvändningen kan antas vålla fara för Sveriges säkerhet. För att regelverket ska bli heltäckande är det viktigt att tillståndsmyndigheten har möjlighet att agera för att säkerställa Sveriges säkerhet för alla situationer i frekvensförvaltningen, även för redan beviljade tillstånd.”

En annan aspekt som utredaren tittat på är om det är möjligt att frigöra mer spektrum för kommersiella tjänster som 5G. Förslaget här är att allt spektrum ska kosta. Därmed blir det svårare för myndigheter att ligga på spektrum som inte används, alternativt måste de äska mer pengar om de anser sig ha behov av det.

Planen är att de reviderade lagarna och förordningarna ska börja gälla från första januari 2021. Avgifter för spektrum kommer dock tidigast att tas ut från första januari 2025 förutsatt att förslaget klubbas av riksdagen.

 

MER LÄSNING:
 
Här får du våra nyheter gratis
• Tidningen, i brevlådan (länk).

• Dagligt nyhetsbrev (länk).

245
elektronik­konsulter

Registrera ditt företag nu!
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)