JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Under sommaren öppnade Vinnova plånboken för åtta nya kompetenscentrum där universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning och utbildning under fem år. Satsningen spänner över forskningsområden såsom batterier, edge computing, digitala tvillingar och nya läkemedel.

Sedan tidigare finansierar Vinnova 13 kompetenscentrum. Nu har myndigheten adderat ytterligare åtta.

Ett av de nämnda nya heter Centrum för svenska batterier, eller kort SweBAL. Det leds av professor Kristina Edström vid Uppsala universitet och har som övergripande mål att utveckla högpresterande batterier och nya tillverkningsprocesser av batterier.

SweBAL löper likt alla kompetenscentrum under fem år. Vinnova har beviljat 34 miljoner kronor medan den totala budgeten – när företagsbidrag är inräknade – ligger på 114 miljoner kronor. Bland samarbetspartnerna märks Chalmers, KTH, Rise, ABB, Volvo, Northvolt, Höganäs, Saft, Scania och Stena.

De olika kompetenscentrum får mellan fyra och åtta miljoner kronor per år av Vinnova, dock som mest 36 miljoner. Utöver det bidrar deltagande universitet och företag med åtminstone lika mycket.

De åtta kompetenscentrum som får finansiering under fem år:

  • Centrum för svenska batterier, Uppsala universitet; Forskning för att skapa nya typer av lätta, billiga, miljövänliga och säkra batterier med ultrahög energilagringsförmåga.
  • Digital Twin Cities, Chalmers; Centrumet utvecklar konceptet digitala tvillingar för städer och lyfter det utöver visualisering.
  • 2D material-baserad teknologi för industriella applikationer (2D-TECH), Chalmers; Forskning på tvådimensionella material inom industritillämpningar såsom multifunktionella kompositer, hållbar energi, elektronik och nya material.
  • Trustworthy Edge Computing Systems and Applications (TECoSA), KTH; Forskning, innovation, undervisning och industriell utveckling inom edge computing
  • Kompetenscentrum för utveckling av nästa generations NK cells-baserade immunterapi mot cancersjukdomar, Karolinska institutet; Forskning och samarbete för att utveckla, producera och implementera nästa generations NK cells-baserade immunterapi för behandling av cancer.
  • Swedish Drug Delivery Center (SweDeliver), Uppsala universitet; Forskning för att bygga ekosystem för farmaceutisk vetenskaplig och industriell kompetens samt bidra till utvecklingen av nya läkemedel för sjukdomar som i dagsläget står utan behandling.
  • Design for Circularity: Lignocellulose based Thermoplastics - Fib:Re, Chalmers; Forskning som möjliggör övergång från fossila till biobaserade termoplaster som produceras på ett hållbart och cirkulärt sätt.
  • Additiv Tillverkning för Livsvetenskaperna, Uppsala universitet; Centrum för forskning, utveckling och regulatoriska aspekter av nya tekniker för 3D-skrivning som bäddar för exempelvis reproducerbara 3D-tumörmodeller och snabbare optimering av medicinering.
MER LÄSNING: