JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Smartroad Gotland har nu börjat installera den första delen av den 1,5 km långa elväg som ska byggas mellan Visbys flygplats och centrala staden. En eldriven buss och en 40-tons eldriven lastbil kommer att laddas induktivt under färd.

– Vår roll är att göra användarstudier och analysera data för att kunna avgöra bland annat verkningsgrad och hur chaufförer upplever att köra på elvägen. Vi ska också studera en storskalig implementation av elvägstekniken, till exempel genom att analysera vad det skulle innebära för olika transportaktörer att använda elväg i sin verksamhet, säger Oscar Enerbäck på forskningsinstitutet Rise i ett pressmeddelande.

Tekniken som valts är induktiv och baseras på kopparspolar som installeras under vägbanan. Dessa överför energi till en mottagare som kan monteras på alla typer av elektriska fordon såsom lastbilar, bussar och personbilar. Laddningen sker under färd.

Installationsarbetet är enkelt: ett 10 cm djupt schakt fräses i mitten av vägbanan. I detta placeras kopparspolar ingjutna i gummi och därefter fylls schaktet igen och vägen asfalteras om.

Under installationsarbetet på Gotland deltar representanter från flera länder för att utvärdera processen inför framtida projekt.

En förberedande installationsövning genomfördes på Electreons anläggning i Israel för en månad sedan för att utbilda teamet inför den första installationen på allmän väg.

– Jag är glad att allt löper enligt plan och att vi nu är redo för svenskt klimat och svenska förutsättningar, säger Håkan Sundelin som är projektledare för Smartroad Gotland i pressmeddelandet.

Smartroad Gotland stöds och finansieras av Trafikverket och leds av företaget Electreon. Rise deltar som forskningspart med expertkunskap och analys.

Projektets mål är att visa att tekniken är redo för kommersialisering och förse beslutsfattare med kunskapsunderlag inför en potentiell storskalig implementering.

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)