JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. En tröja som ska förhindra fall

En prototyp av ett stickat plagg som kan lindra smärta. Det är vad forskare vid Smart Textiles i Borås och Karolinska Universitetssjukhuset gemensamt ska utveckla och utvärdera i ett nystartat tvåårigt projekt.

Med smarta textilier menas en blandning av textilier och olika sensorsystem som drivs med elektricitet.

– Under lång tid har det varit intressant att mäta olika fysiologiska parametrar genom att ha sensorer framförallt i olika plagg, även om textilier inte behöver vara kläder, säger Nils-Krister Persson till Elektroniktidningen, och fortsätter:

– Nu har det börjat ske en ytterligare utveckling, från att bara mäta till det omvända. Det betyder att textilen gör något med sin omgivning. I detta fall en människa genom ett plagg.

Nils-Krister Persson ansvarar för forskningen inom Smart Textiles Technology Lab vid Högskolan i Borås.

Det beskrivna projektet heter ”Lisa – vardagens närvarande äldreteknologi” och finansieras genom Familjen Kamprads stiftelse. Det har precis startat och ska pågå till och med augusti 2023.

Inom ramen för projektet ska en prototyp av ett plagg som kan hjälpa äldre att hantera långvarig smärta tas fram. Förhoppningen är framförallt att ett sådant plagg på sikt ska kunna förhindra fallolyckor som ofta orsakas av just smärta när äldre får försämrad muskelstyrka, rörlighet, balans, minnesförmåga eller känslighet på grund av naturliga orsaker eller sjukdom.

– Målet med detta projekt är att det ska vara oerhört enkelt för användaren att hantera plagget. Sätter man på sig det så börjar systemet att fungera direkt. Det ska inte finnas små pillriga knappar eller annat, förklarar Nils-Krister Persson.

– Sen krävs det naturligtvis styrelektronik och drivning, men det är inte fokus i här.

Det handlar om att tillverka ett plagg där elektroderna inte bara är inbyggda, utan tillverkade i samband med att plagget görs. De betyder att forskarna lägger till elektriskt ledande garn när de stickar plagget. Genom att sticka plagget går det även att få plagget töjbart så att elektroderna ansluter bra till kroppen.

– Vi tänker oss alltså att göra själva elektroderna i textil. En utmaning är att detta handlar om torra system, alltså elektroder som inte använder gel. Det ska vara lätt för användaren att bara dra på sig plagget.

En förhoppningen är att ett plagg likt detta på sikt ska kunna hjälpa mot så kallad följsamhet till ordination. Det betyder helt enkelt att en patient gör som läkaren ordinerar.

– När något blir knepigt att använda är det vanligt att en personer slutar att använda det efter ett tag. Därför har vi också tänkt oss att det ska bli vanliga plagg med dold elektronik som de äldre känner igen, inga high-tech-plagg som kan vara avskräckande.

Den nämnda prototypen ska utvecklas vid Smart Textiles medan Karolinska Universitetssjukhuset ska genomföra kliniska studier.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus