JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Syntesverktyget Yosys driver chiputvecklingen

Yosys har precis släppts i en ny version. Varken det nya versionsnumret, 0.36, eller listan över nyheter i denna version är särskilt anmärkningsvärda, men Yosys i sig har kommit att bli en av de stora driv-krafterna för chiputveckling.

Yosys är ett syntesverktyg, vilket typiskt är den första länken i en verktygskedja för att skapa en FPGA eller ASIC. Verktygets uppgift är att läsa in användarens HDL-kod (företrädesvis Verilog, men även VHDL och mer moderna språk) och omvandla den till ett slags abstrakt kretsschema som kallas nätlista.

Det stora genomslaget för Yosys skedde 2015 då det blev en del av IceStorm, världens första helt öppna verktygskedja för en kommersiell FPGA-familj. FPGA-familjen var Lattice minsting iCE40, men dag finns stöd i Yosys för i stort sett alla vanliga FPGA-kretsfamiljer och så gott som all öppen ASIC-utveckling passerar genom Yosys.

Likt många andra open source-verktyg är Yosys uppbyggt som ett ramverk som kan byggas ut med extra funktionalitet, och kombinationen av en frikostig källkodslicens och de goda möjligheterna till utbyggnad har tagit forskningsvärlden med storm. Så gott som all forskning som bedrivs inom den här typen av verktyg och algoritmer använder Yosys eftersom det ger en bra grund att stå på, och inte skapar några hinder för att publicera resultaten. Tidigare hade forskarna i princip två val – att utveckla ett syntesverktyg helt från grunden, eller att försöka få tillgång till ett proprietärt verktyg, då med den stora baksidan att mycket av forskningsresultaten inte fick offentliggöras av risk för att avslöja detaljer om verktyget de hade utgått från.

ÄVEN FPGA-tillverkarna själva börjar se fördelarna med Yosys. På liknande sätt som en forskare står en ny FPGA-tillverkare inför valet att utveckla och underhålla ett syntesverktyg helt själv, eller att exempelvis licensiera Synplify från Synopsys. Både amerikanska QuickLogic och tyska CologneChip har istället valt att använda Yosys i det läget.

Idag är Yosys ett aktivt open sourceprojekt med ett stort antal människor från industri, akademi och hobbyister som bidrar med förbättringar. Det finns också en utökad version med support som tillhandahålls av YosysHQ, ett företag som drivs av bland annat Claire Wolf, skaparen av Yosys.

DET FINNS MYCKET vi kan tacka Yosys för, men vem ska vi tacka för att projektet kom till från första början?

Yosys föddes ur universitetsvärlden, men kanske inte på det sättet som man kan tro. Det skapades nämligen som en kandidatuppsats av Claire Wolf för drygt tio år sedan, och vid det här laget kan vi nog konstatera att det är få kandidatuppsatser som har haft samma genomslag som denna. 
 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)