JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Tyska instrumenttillverkaren HBM konstaterar att allt fler kunder använder kamera vid mät och test. Men som komplement till analoga sensorer, snarare än som konkurrent. 

Enkät visade växande videointresse

Mätföretaget HBM hörde mycket surr om video bland sina kunder. En enkät i höstas bekräftade att det fanns en växande trend. 

Hundra personer från åtta europeiska länder fyllde i enkäten, som lades upp på HBM:s webbplats i höstas. 

Varför gjorde ni undersökningen?

Christof Salcher

– Vi ville veta två saker. Är det verkligen utbrett som man får intryck av? Svaret var ”ja”, och det växer, säger Christof Salcher.

– Och så ville vi förstås lite grand sätta uppmärksamhet bland kunderna på att vi faktiskt har lösningar för att integrera video. 

Vad drar ni för slutsatser?

– Frågan var om det verkligen var värt för oss att investera i videokameraintegrering. Och det finns det verkligen skäl till – att gå vidare och stödja videokameror i fält, på åkrar, i gruvor, i passagerarbilar, i materialtest i höghastighetskameror.

Nära hälften av de svarande visade sig använda video. Den vanligaste tillämpningen var mätningar av strukturell slitstyrka och utmattningstestning.

Andra vanliga svar var maskinövervakning, labbtest, och datainsamling under körning.

Vad gäller syftet med video var det vanligaste svaret att man ville analysera oväntade avvikelser. 

Andra var mest ute efter visuell dokumentation att visa upp för ledningen.

Vanlig video var vanligast. En tredjedel använde höghastighetskameror.

Av de som inte använde video uppgav 37 procent att de skulle börja göra det. 

De som redan använde video var så nöjda att hela 76 procent av dem uppgav att de tänkte börja använda det ännu mer.

Och ingen tänkte minska sin användning.

 

Lapparna stereofilmas vilket visar förskjutningen i varje punkt. Detta pekar ut punkter som är potentiellt kritiska, vilket dock fortfarande måste verifieras av en sensormätning.

 

HBM har gränssnitt till sina instrument så att kunderna kan plugga in kameror och få videon strömmad och inspelad tillsammans med övriga  sensordata. Här i baksätet till en bil.

 
HBM:s analysverktyg integrerar video. Den dyker upp i ett eget fönster synkad med sensorplotterna, både realtid och efter inspelning. Här analyseras ett krocktest filmat uppifrån

HBM har inte egna videoprodukter men gör sitt bästa för att integrera kundernas video med sina instrument.

– Vi tar fan i båten och ignorerar det lilla hot som möjligen finns, skrattar Christof Salcher, produktchef för test och mät på HBM.

När ingenjörer ger sig ut för att mäta hur deras fordon beter sig i svår terräng, fyller de inte bara bilen med sensorer. De sätter numera också kameror på bilen som dokumenterar testet. 

Därmed blir det exempelvis enkelt att koppla samman vad bilen gjorde när sensordata generades – kanske svängde eller körde över ett gupp.

Video är ett komplement och inte en konkurrent?

– Det finns massor av skäl till att använda kamera. Men vi har frågat våra kunder om den är en utmanare till våra sensorer. Och de säger nej.

– Den är en trevlig liten hjälpare.

Han jämför med när modellering med numeriska metoder gjorde sin entré. Alla trodde det skulle döda test och mät.

– Men det blev tvärtom – de ville bara ha ännu mer sensordata till sina modeller.

Så här kan ett test se ut. 

I bilen monteras GPS-mottagare, termokopplare, töjningsgivare och ytterligare sensorer. De spottar ur sig data som bussas till HBM:s instrument. Dessutom lagras datapaket från bilens egna sensorer – de tappas av från Can-bussen. Och så monteras kameror riktade mot förarhytten och mot vägen.

Alla data inklusive videon kan monitoreras i realtid i HBM:s mjukvaruverktyg, kanske strömmade via mobilnätet till en testledare som inte är i bilen.

– Typiskt använder proffs inte kameran i sig för mätning. De vet vad som händer genom att studera analoga sensordata. Men videokameran kan ändå vara till stor hjälp.

Han berättar om en underleverantör till en biltillverkare som anklagades för att deras hjulaxel inte följde specifikationen i och med att hjulet slog i karossen när bilen körde över gupp. 

Via data från HBM:s sensorer visste underleverantören att det inte stämde. Men det krävdes en videoinspelning för att övertyga kunden.

Ett exempel där video faktiskt används för mätning är belastningstest av vingarna på en vanlig flygplansmodell från en av de ledande flygplanstillverkarna.

Den har 10 000 stycken trådtöjningsgivare – klassiska analoga HBM-sensorer – monterade på vingarna. 

Men på vingarna klistrar man även lappar med mönster som filmas med en stereokamera. Stereobilden bearbetas för att generera en 3D-modell som visar förskjutningen i varje punkt. 

Kunden kan därmed se hotspots – punkter där det rör sig mer än väntat, eller i fel riktning. Det är potentiellt svaga punkter. 

Men den informationen ersätter inte mätvärdena från HBM:s trådtöjningsgivare.

Höghastighetkameror är populära bland HBM:s kunder, exempelvis för att studera exakt hur ett brott växer fram i slow motion i ett krocktest.

Men ofta behöver videotekniken inte vara mer komplicerad än en 25-dollars webbkamera i USB-porten på en dator.

– Redan en enkel video kan snabba upp arbetsflödet – tid kan vara viktigare än kvalitet.

Ett exempel på samarbete mellan simpel video och sensorer finns i mätning av belastning på broar. 

I bropelarna sitter sensorer. Plötsligt ger de ett ovanligt häftigt utslag. Vad var det som hände? Då kan man plocka fram en videoinspelning från trafiken i efterhand och konstatera det man kanske redan gissat – att det kom två tunga lastbilar från varsitt håll.

Eller så kanske man tar en bild var tionde minut för att dokumentera trafikvolymen. Eller kanske triggar man videoinspelningen att starta när en viss sensorsignal kommer.

Används intelligent bildanalys för mätning?

– Nja, bildanalys är mer intressant under produktion. En kamera kanske pekar på löpande bandet vad roboten ska plocka upp.

– HBM gör ingen bildbehandling. Vi bara visar upp bilden. Eller integrerar analysdata från stereokamera.

Christof Salcher funderar och återvänder till broexemplet: en intelligent bildanalys skulle kanske kunna konstatera att en lastbil finns på bron och notera klockslag? Sådan teknik finns och mäter trafiken på tyska motorvägar. 

Vissa kameratillverkare har HBM samarbeten med, bland annat Allied Vision och Bauer. Det kan exempelvis innebära att man utvecklar drivrutiner som låter HBM:s verktyg styra kameran.

– Det är ett kraftfullt argument, att vi gör det enklare för kunden.

Och så marknadsför de varandra genom att medverka på varandras konferenser.

Varför har video börjat växa i mätvärlden just nu?

– Kostnad är en faktor. Dessutom behöver nog varje ny sensortyp lite tid på sig för att etableras.

Kanske ni tar fram några egna kameror en vacker dag?

– Nej, det tåget har gått. Den marknaden är tagen redan.

HBM:s KUNDER ÄR ALLT SOM RÖR SIG

Tyska HBM (Hottinger Baldwin Meßtechnik) har 65 år på nacken som leverantör av test och mätteknik. Företaget har 1800 anställda och verksamhet i 60 länder. Det är ett av ett dussin dotterbolag till brittiska instrumentjätten Spectris.

I affären har du troligen vägt äpplen i en våg med en sensor från HBM. Men sensorer i andras produkter är en förhållandevis liten inkomstkälla.

En annan verksamhet är skräddarsydda instrument för användning i produktion. När en industrirobot ska trycka in en växellåda med en kraft på exakt 215 Newton, kan HBM addera teknik till roboten som verifierar att det blev så, varken mer eller mindre.

Men den stora nischen för HBM är test och mät under produktutveckling.

– Vi är världsledade på vridmoment, till exempel. Om du tittar i databladet till din fordon – ”520 Nm vid 5000 rpm” – eller vridmomentet för en typisk explosionsmotor – så är det vår givare som mätt upp detta.

Kunderna är? 

– Allt som rör sig.

Han menar det bokstavligt: flygplan, rymdfarkoster och bilar, och räknar upp namn på flera ledande globala tillverkare

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus