JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Mobilanalytiker: lita inte på mobilanalytiker

Mobilanalytiker: lita inte på mobilanalytiker

Hur mycket kan man egentligen lita på IDC, Gartner och andra analytikers prognoser över framtidens mobilförsäljning? Inte mycket, enligt analytikern Horace Dediu som hittar märkliga förenklingar under siffrorna.
 Horace Dediu
Horace Dediu
Prognoser över framtidens smartmobilförsäljning avlöser varandra just nu. Media rapporterar snällt siffrorna vidare som vore de gudagivna. Men analytikern Horace Dediu pekar ut flera märkliga antaganden som finns dolda i prognoserna för den som tittar närmare på siffrorna, vilket han gör på sin blogg Asymco.

Den senaste prognosen över framtidens smartmobilförsäljning kommer från Gartner.

Horace Dediu påpekar till att börja med att Gartner utmärker sig bland analysinstituten genom att använda inte mindre än sju värdesiffror i sin prognos för säljsiffrorna. Detta skulle underförstå att felmarginalen skulle vara häpnadsväckande 0,00001 procent, vilket enligt Horace Dediu borde vara uppenbart orimligt för en prognos som sträcker sig över fyra år. Enligt Gartner kommer det att säljas 539 318 000 stycken Androidmobiler under 2015.

Vad Horace Dediu tvivlar på

1
Enligt Gartner kommer den totala marknaden att växa linjärt.
 2
Enligt Gartner kommer de stora spelarna att ha ungefär samma marknadsandelar år 2012 och 2015.
 3
De fyra analysföretagen skiljer sig kraftigt vad gäller hur stor smartmobilmarknaden är år 2015 –2016. Men i en punkt är de eniga: att samma spelare dominerar då som idag
Gartners prognos innebär att marknaden kommer att växa exakt linjärt från och med nu fram till 2015, noterar Horace Dediu. Det kommer heller inte att ske några betydelsefulla förändringar i marknadsandelar efter 2012.

Det här är en orimlig förenkling, menar Horace Dediu, och menar att den synbart höga precisionen från Gartner egentligen bara döljer en simpel uppskalning av marknadens siffror idag.

Hans blogginlägg går hårt åt Gartner. Men han ser inte att övriga prognosinstitut är mer att lita på.

I diagrammet härintill har han sammanställt de aktuella prognoserna från Gartner, IDC, ABI och Ovum. Som synes är skillnaderna i deras prognoser gigantiska vad gäller den totala förutspådda säljvolymen för 2015 och 2016. Men de är mycket lika i antagandena vad gäller hur marknaden fördelar sig på de olika aktörerna: de är desamma som idag, i samma proportioner.

– Med risk för att låta tjatig, så är det enda jag kan utläsa ur denna kollektiva visdom att det övergripande antagandet vad gäller prognoser är att framtiden är en extrapolering av nuet, säger han ironiskt.

– Det vore sannerligen ett mirakel.

Horace Dediu har varit kritisk mot analysföretagen i tidigare blogginlägg. Apples och Androids inbrytningar har demonstrerat att extrapolering inte fungerar.

Vad gäller Gartners prognos hittar Horace Dediu ytterligare uttalanden som han ifrågasätter. Här talar han i egenskap av att själv vara mobilanalytiker, snarare än att som ovan ifrågasätta den statistiska rimligheten. Horace Dediu ifrågasätter följande påståenden från Gartner.
• Att Apple önskar behålla sina marginaler snarare än att vinna marknadsandelar genom en ny prisstrategi.
• Att RIM kommer att migrera operativsystem från Blackberry till QNX under 2012.
• Att Nokias Windowsmobil kommer att etablera sig starkt i mellansegmentet under 2012
– Som jag ser  saken så strider den första punkten mot vad Apple COO uttryckligen har sagt, den andra punkten skulle vara en ingenjörsmässig sensation och den tredje skulle vara ett organisatoriskt mirakel, skriver Horace Dediu.

Den kompletta rapporten från Gartner omfattar fyra sidor och kostar 63 000 kronor.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)