JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Fyra veckor som stuvat om radiospektrum

I fredags tog WRC-15 slut. Efter fyra veckors konfererande i Genève har de 3300 ITU-delegaterna enats om ett antal förändringar i hur radiospektrum ska användas. Som väntat får mobilt bredband mer utrymme, det inrättas en speciellt band för övervakning av flygtrafik och på sikt ska även drönare få ett eget band.
WRC eller World Radiocommunication Conference som det fullständiga namnet lyder är en jättetillställning som arrangeras vart tredje eller fjärde år för att dra upp riktlinjerna för hur radiospektrum ska användas. Ambitionen är att det ska se likadant ut i hela världen men det är ändå upp till de enskilda länderna att implementera besluten i lagar och förordningar.

WRC-15 avhölls mellan den 2 och 27 november och samlade 3300 deltagare från 162 av 193 medlemsländer i ITU. Dessutom deltog ytterligare 500 personer från framförallt industrin. Dessa har formellt status som observatörer och får inte rösta.

Konferensen avhandlade över 40 frågor kring frekvensallokering och hur radiospektrum ska användas på effektivaste sätt.

Några resultat:

Mobilt bredband får utrymme i L-bandet (1427-1518 MHz) och i den lägre delen av C-bandet (3,4 -3,6 GHz). Dessutom adderas frekvensutrymme i några andra band men dessa är inte tillgängliga i hela världen. Det gäller exempelvis 694-790 MHz som är tillgängligt i Europa, Afrika, Mellanöstern och delar av Asien.

Ett annat beslut var att tillsätta en utredning som ska identifiera band över 6 GHz som kan användas för mobil datatrafik. Denna ska vara klar till nästa konferens som är planerad till 2019.

När det gäller fordon öppnas bandet 76 GHz till 81 GHz för radartillämpningar vilket ska minska antalet olyckor (länk).

För amatörradio öppnas bandet 5351,5 till 5366,5 kHz vilket också kan användas i katastrofområden.

För myndigheter som polis, brandkår, sjukvården och räddningstjänster öppnas bandet 694-894 MHz.

När det gäller satelliter för miljöövervakning blir bandet på 7 till 8 GHz tillgängligt för kommunikation, medan bandet 9 till 10 GHz kan användas för exempelvis radarmonitorering.

Får att hålla koll på civil flygtrafik ska bandet på 1087,7-1092,3 MHz användas i kombination med transpondrar och satelliter, vilket ger en i princip hundraprocentig täckning av luftrummet.

WRC-15 anser också att drönare måste få ett eget band vilket ska utredas till nästa konferens som är planerad till 2019.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)