JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Min vision om energiförsörjning

Elpriset rusar och miljöfrågor oroar. Men hur ser ekvationen som löser vår framtida energiförsörjningen ut? Sven Lindström, vd på Midsummer, är övertygad om att solenergi är nyckeln. Huvudingrediensen är ett antal solcellsfabriker i 100 MW-storlek i södra Sverige, som bäddar för ren energi från svenska hustak och även tusentals jobb.

I förra veckan blev det officiellt att svenska Midsummer får cirka 390 miljoner kronor för att dra igång en stor fabrik för tillverkning av solceller i Italien. Den får en produktionskapacitet på max 50 MW och blir Europas största fabrik för tillverkning av tunnfilmssolceller (länk).

Sven Lindströms har grundat Midsummer, som tillverkar egenutvecklade tunnfilmssolceller i Järfälla. Han menar att rätt skött kan Sverige bygga upp en inhemsk produktion av solceller som inte bara kan stå för en betydande del av den förväntade nationella ökningen av elbehovet, utan även bli en framgångsrik exportindustri.

Italienfabriken ser Sven Lindström som ett första steg i en större expansion mot megafabriker på 100 MW. Att etablera ett antal sådana i södra Sverige skulle gå relativt snabbt eftersom industrilokaler som exempelvis Electrolux, Whirlpool och Akzo Nobel övergett kan användas. Efter tio år skulle tio fabriker kunna förse det svenska elnätet med 8TWh årligen, vilket är nära hälften av behovsökningen i det basscenario som Energimyndigheten tagit fram: 17 TWh årligen inom tio år.

Här får Energimyndigheten – som tycks tro att hela ökningen ska kunna täckas av ny vindkraft – en känga av Sven Lindström, som underbygger sin misstro med tydliga argument:

  • Det tar väldigt lång tid att bygga ny vindkraft
  • Vindkraftverk planeras framförallt i norra Sverige
  • De närboende vill inte ha vindkraftverk
  • Det krävs stora mängder betong och stål att tillverka vindkraftverken, och stora delar kan inte återvinnas.
  • Vindkraftverk kommer inte att minska belastningen på elnätet då de ansluts på ett fåtal punkter istället för att producera elektricitet där det konsumeras
  • Det finns inga svenska producenter av storskaliga vindkraftverk, så arbetstillfällen kommer inte att framförallt skapas i Sverige

Och slutligen:

  • Koldioxidutsläppen från vindkraft är högre än från Midsummers solpaneler

En verkligt intressant detalj i resonemanget är att solpaneler på hustak dessutom minskar belastningen på elnätet. Vindkraftsverk ansluts däremot på ett fåtal punkter, istället för att producera elektriciteten där den konsumeras.

Sven Lindström pekar även på andra samhällsfördelar med megafabriker. Varje fabrik skapar 1 000 direkta jobb, och lika många jobb när panelerna ska installeras på svenska hustak. Tio fabriker ger 20 000 jobb, vilket är många gånger fler nya jobb än de industrisatsningar i Norrland som fått så stor uppmärksamhet.

Inte ens kostnaden eller elförbrukningen avskräcker. En 100 MW-fabrik beräknas kosta en miljard kronor, vilket kan jämföras med Svenska Kraftnät som planerar att investera över 60 miljarder kronor i elnätet de kommande tio åren. En megafabrik beräknas dessutom inte förbruka mer än cirka 0,05 TWh per år.

Här kan du läsa Sven Lindströms vision i sin helhet (länk).

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)