JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Batteriteknik: Kina dominerar patent och forskning

Kina söker hälften av alla patent kring batteriteknik och gör nära hälften av alla vetenskapliga publiceringar.  Det visar statistik framtagen i en rapport till Energimyndigheten.

Batterimarknadens gigantiska tillväxt återspeglas i antalet  patentansökningar och vetenskapliga publikationer.

 – Vi har sannolikt inte sett kulmen på denna utveckling ännu, säger rapporten.

Kina dominerar marknaden och det är därför kanske inte så förvånande att landet dominerar även inom forskning och patent.

Vad gäller patent gjorde Kina 50 procent av alla ansökningar under 2014–2019. Om du backar tillbaka till 2002–2007 halkar andelen ner till ynka tre (3) procent.  Dels har alltså det totala antalet patentansökningar ökat dramatiskt, men ovanpå det har även Kinas andel ökat lika dramatiskt.

Vad gäller antalet forskningspubliceringar ligger Kina på 47 procent under den senare perioden, jämfört med 20 procent under den tidigare. Även här har alltså Kina ökat sin andel av en dramatisk ökning.

Sverige? Vi låg på 0,13 procent av patentansökningarna under den senare perioden och publicerade 1 procent av forskningsartiklarna.

Forskarna har även gett sig på att försöka värdera kvaliteten på forskningen och patenten. Det är detta som är rapportens egentliga huvudbidrag. Att kombinera patent och forskning i samma analys är ovanligt och att addera kvalitetsaspekten är enligt rapporten unikt.

Slutsatsen där vad gäller Kina är att kvaliteten på forskningen är ”mycket hög” och patentkvaliteten genomsnittlig. 

Det är Kanada och USA som ligger i kvalitetstoppen både vad gäller forskning och patent. 

Sverige har ”relativt hög” kvalitet på både forskning och patentansökningar.

Rådata till statistiken över patentansökningarna kommer från registret Doc DB (DocDB) hos den europeiska patentmyndigheten EPO. Författarna och konsulterade experter fick lägga mycket möda på att så noga som möjligt filtrera fram ansökningar relevanta inom området ”elektrokemisk lagring”. 

Rådata till forskningspubliceringarna är databasen Scopus. Även där krävdes mycket analys för skapa en lämplig sökterm, och ändå finns mycket brus kvar i materialet.

Vad gäller forskningsrankningen är grundprincipen att ju fler citeringar en artikel får desto högre rankas den. Här använder rapporten standardmetoder.

Vad gäller kvaliteten på patentansökningarna använder forskarna en egen rankning kallad TBI (Technology Business Index). Läs mer om den rankingen i forskningsrapporten (länk).

Sveriges forskning och patent

Patent på batteriteknik tas bland annat på Saft, Nilar,  Alelion, Effpower, Lunalec, Cevt, Autoliv, Volvo, Scania, Huskvarna, Ericsson,  Sony Mobile och Höganäs, samt på universitet och högskolor.

Tretton forskare i Sverige har 35 publiceringar eller fler inom batteriteknik. Nio av dem är knutna till Uppsala universitet. Toppar gör Kristina Edström med 203 publiceringar.

Kristina Edström har även två patent. Ytterligare tre av de tretton har patent. 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)