JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Järfällas ytemitterande lasrar dubblar takten

Järfällas ytemitterande lasrar dubblar takten

Under året kommer TE Connectivity med en generation aktiva optiska kablar som klarar upp till 25 Gbit/s per kanal. De ytemitterande lasrarna och detektorerna är utvecklande i Järfälla, strax norr om Stockholm.
Det var i maj 2010 som amerikanska TE Connectivity köpte kana-densiska Zarlinks opto-
-enhet, inklusive halvledarfab-riken i Järfälla, för 15 miljoner dollar.
Företaget tog därmed över stafettpinnen till en verksamhet vars rötter går tillbaka till 1950-talet och Asea Hafo.

Efter förvärvet har det varit knäpp tyst trots att det svenska dotterbolaget sysselsätter runt 70 personer och har en omsättning på 147 miljoner kronor för verksamhetsåret 2012.

 
 Olof Sahlén
Efter några turer fram och tillbaka med informationsavdelningen i USA får Elektroniktidningen tillåtelse att via epost intervjua Olof Sahlén, som är utvecklingschef för Järfällaverksamheten.

På Zarlinktiden utvecklade och tillverkade fabriken bland annat elektrooptiska transceivrar och aktiva optiska kablar, liksom halvledar-komponenter som laserdioder, lysdioder och detektorer. Vad har hänt med dessa sedan köpet?

– Fokus för TE Connectivity i Järfälla var, och är fortfarande, produkter för datakommunikationstillämpningar på korta avstånd. Produkterna används i datacenter och högprestandadatorer.

– De tekniker vi utvecklar är GaAs-baserade lasrar och fotodetektorer, som integreras och paketeras med elektronik och optik till multimod, fiberoptiska transceivermoduler och aktiva optiska kablar.

Verksamheten i Järfälla är en del av koncernens affärsenhet ”Data Communications” som omsatte 800 miljoner dollar år 2013. Hela TE Connectivity omsatte 13,3 miljarder dollar och är nog mest känt som leverantör av kontaktdon till i princip alla typer av branscher.

Den ytemitterande lasern -(VCSEL, vertical-cavity sur-face-emitting laser) var tidigare 
en av nyckelkomponenterna. 
Hur har det gått med den?

– Kärnverksamheten hos TE i Järfälla är tillverkning av 850 nm
VCSEL-lasrar och fotodetektorer i vår halvledarfabrik som är vertikalt integrerad med epitaxi, skivprocessning, test och kvalificering. Arrayer av VCSEL- och fotodetektorer flipchip-löds sedan automatiskt, tillsammans med motsvarande elektronikkomponenter – arrayer av laserdrivare och transimpedansförstärkare – på mönstrade glasbärare som vi kallar ”optical engines”. Det är en teknik som utvecklats i Järfällafabriken under senare år. Byggsättet gör det möjligt för TE att utveckla och tillverka kostnadseffektiva, tätt integrerade, och effektsnåla produkter för optiska länkar.

– De aktiva optiska kablarna i Paralightfamiljen består av två transceivermoduler som är permanent förbundna med en kabel. Varje kabel innehåller ett antal fibrer. I QSFP-formatet finns det åtta fibrer med fyra sändare och fyra mottagare i varje kabel-ände.

Förutom de aktiva kablarna i Paralightfamiljen finns även rena transceivermoduler för QSFP-formatet med en aggregerad datatakt på 40 Gbit/s.

– Behovet av mer bandbredd för att förbinda utrustningar och system i datacenter och datortilllämpningar accelererar. Det driver en utveckling mot högre integrationsgrad med fler kanaler per modul och mindre formfaktorer liksom högre bithastighet per kanal. TE tillverkar och säljer idag produkter för optisk konnektivitet som stödjer kommunikationsstandarder som Ethernet och Infiniband, med upp till 14 Gbit/s per kanal.

Ni har visat upp lasrar som klarar ändå mer, lite drygt 25 Gbit/s. Hur långt har -produktutvecklingen kommit?

– Det finns ett mycket stort behov av nästa teknologinod som är 25 Gbit/s per kanal. På industrimässan OFC som hölls i mars 2013, i Kalifornien, demonstrerade TE parallella optiska transceivrar baserade på våra komponenter för 25 Gbit/s. Just nu slutför vi utvecklingen och räknar med att köra igång volymproduktion senare i år.

Säljer ni komponenter 
även till externa kunder?

– De III-V komponenter som utvecklas och tillverkas i Järfälla används huvudsakligen i TE:s transceiver-moduler och aktiva optiska kablar.

Tillverkas de kompletta -modulerna i Järfälla?

– För volymtillverkning av transceiver-moduler och aktiva optiska kablar använder TE en kombination av kontraktstillverkare och andra TE-fabriker. I Järfälla har vi resurser för konstruktion, prototyptillverkning och mätning av kompletta moduler.
Ni hade också ”enklare” -produkter som lysdioder och fotodektorer, finns de kvar?

– TE tillverkar fortfarande flera lysdiods- och detektorprodukter för lägre hastigheter och industriella tillämpningar. Men fokus för produktutveckling i Järfälla är produkter för datakommunikation vid höga bithastigheter.

Ni sitter i samma -fastighet 
som lasertillverkaren Finisar (fd Syntune) och mikromekani-foudryt Silex. Har ni något samarbete med dem?

– Vi hyr infrastrukturtjänster från hyresvärden och driver vår egen fab. Däremot finns en samordning mellan de olika företagen när det gäller miljö och säkerhet.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)