JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Behandlar depressionen med ström och beteendeterapi

Det går att behandla depressioner genom att kombinera elektrisk hjärnstimulering med beteendeterapi. Malmöbolaget Flow Neuro­science har utvecklat ett headset med tillhörande app som gör att patienterna kan utföra behandlingen på egen hand.

Teorierna bakom metoden är gammal, redan på romartiden användes elektriska ålar på huvudet och inom psykiatrin används fortfarande elchocker för svåra fall av bland annat schizofreni och depressioner.
– Det ska inte blandas ihop med det vi gör, vår signal är 400 gånger svagare än vid konvulsiv behandling, säger Erik Rehn.

Han grundade Flow Neuro­science tillsammans med Daniel Månsson som är psykolog. Daniel har forskat på hjärnstimulering för uppmärksamhetsproblematik som ADHD medan Erik Rehn studerat teoretisk neurovetenskap.

– Det var för ungefär fem år sedan som vi såg att forskningsfältet började bli spännande.

Det finns två huvudgrenar. Den ena använder pulserande magnetiska fält för att inducera ström i hjärnbarken medan den andra använder elektrisk stimulering i form av lik- eller växelström.

– Det finns bra evidens att likström fungerar för depressionsbehandling. Det är mycket mer utforskat än behandling med växelström.

Nervcellerna är pyramidformade och ligger med en viss riktning längs med hjärnbarken. Med hjälp av strömmen går det att stänga av (inhibera) eller öka (exibera) aktiviteten i hjärnbarken.

Vid magnetisk stimulering tillförs så mycket energi att spänningsskillnaden mellan inner- och yttersidan av cellen blir tillräckligt stor för att den ska skicka iväg en elektrisk spik. Man säger att neuronerna ”fyrar av”.

Vid elektrisk stimulering får man olika effekt beroende av hur fältet är riktat. Det går både att sänka och höja tröskeln för att neuronerna ska fyra av en impuls.

– I vårt fall ökar vi aktiviteten i vänstra frontalcortex under elektroden på headset. Där har människor med depression lägre aktivitet än normalt.

Strömmen ökar plastici­teten, ”mjukheten” vilket stör den normala aktiviteten. Det är samma fenomen som när man lär sig saker och det är därför viktigt vad patienten gör under tiden som hjärnan stimuleras.

– Poängen är att göra det enklare att ta till sig de beteendeterapeutiska råd man får och ändra sina vanor, säger Erik Rehn.

Det senare får patienten via appen som används tillsamman med headsetet. Varje behandling tar 30 minuter, vilket visat sig vara lagom. Under de tre första veckorna genomför man normalt fem behandlingar per vecka och därefter trappar man ned till två gånger per vecka.

– En normal behandlingsperiod är cirka sex veckor, sen kan man fortsätta med en underhållsbehandling två gånger per vecka.

Appen begränsar dessutom användningen så att man inte ska kunna ”överdosera”.

– Det är en stor del av säkerhetsmekanismen och gör att vi kan ha den som hemmabehandling, säger Erik Rehn.

En majoritet av patienterna upplever förbättrad sinnesstämning, koncentration, optimism och initiativförmåga. Samtidigt minskar ångest och självmordstankar.

Genom att svara på nio standarfrågor efter varje vecka går det att följa utvecklingen och efter tre till fyra veckor bedöma om behandlingen fungerar eller inte. Samma frågor används vid andra typer av behandlingar mot depression.

Appen är kostnadsfri medan headsetet går att både köpa eller hyra.

– Vårt mål är att så många som möjligt ska kunna testa.

I hyresabonnemanget ingår också paddarna som ligger förpackade som tjocka våtservetter och överför signalen till huvudet.

– Vi har också samarbeten med kliniker som använder det som del i sin övriga terapi, säger Erik Rehn.


Mjukar upp hjärnan
Behandlingsmetoden kallas transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) och känns normalt som en lätt kittling mot pannan.

För att få bra kontakt mellan de två elektroderna i headsetet och huden används små fuktiga kuddar (paddar) som ligger förpackade som tjocka våtservetter.

Paddarna används bara en gång för att minimera risken för hudirritationer.

– De torkar och så får man hudavlagringar, smink och hårvårdsprodukter på dem som försämra egenskaperna.

Vi är alla olika känsliga så vissa patienter känner ingenting under behandlingen medan andra kan uppleva att det sticks, bränns eller kliar.

I värsta fall kan man få en hudrodnad eller lätt huvudvärk som snabbt går över, men i motsats till behandling med mediciner finns väldigt få andra biverkningar. Intressant att notera är att de antidepressiva effekterna av tDCS är ungefär de samma som av mediciner. Strömmen “mjukar” upp nätverket av neuroner och hjälper patienten att komma ur negativt tänkande.

Flow Neuroscience har lagt sig på 2 mA, vilket är en så pass låg nivå att den är ofarlig men ändå tillräckligt hög för att behandlingen ska fungera.

Strömmen är i dagsläget inte styrbar även om man kan tänka sig att addera den funktionen framöver. Det förutsätter dock att man gör en magnetröntgen av huvudet.

– Det finns alltid en trade-off mellan användarvänlighet och precision. I de kliniska studierna är det en väldigt intressant fråga hur man kan mer precist stimulera och individanpassa stimuleringen.

För att produkten ska få användas hemma har den genomgått en CE-märkning enligt medicinteknikdirektivet.

– Vi är i klass 2A i och med att vi ger energi till kroppen. Det sätter väldigt höga krav på den elektriska säkerheten, på biokompatibilitet, på mjukvaran och på material.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

Som jämförelse kan nämnas att plåster ligger i klass 1 och kan därmed självcertifieras. För klass 2 krävs certifiering via ett så kallat Notified Body som bland annat granskar all dokumentation och att utvecklingen följt gällande rutiner. Dessutom genomförs en årlig inspektion på företaget.

– Det tog säkert två år att få produkten godkänd, och vi lanserade den i maj förra året.

Idag finns produkten på den europeiska marknaden och planen är att expandera utanför Europa.

Headsetet är batteridrivet och kommunicerar med smartmobilen via Bluetooth.

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus