JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Stiftelsen som stöttar optisk mätteknik i norr

Adopticums passion är att hjälpa små och stora företag i norra Sverige att förstå och dra nytta av optisk mätteknik. De mindre stöttas genom en välplanerad innovationsmiljö. De större genom kommersiella uppdrag, men också innovationsprojekt samt matchning med teknikintensiva bolag som levererar en injektion nya lösningar för fortsatt konkurrenskraft.

– Vi hjälper företag att förstå vad optisk mätteknik är och att ta fram processförbättringar eller helt nya produkter och tjänster. Det genomsyrar allt vi gör, oberoende vilket ben vi står på, säger Maria Strand, vd på Adopticum.

Maria Strand

När stiftelsen grundades för snart 13 år sedan var tanken att skapa ett kunskapscenter och en innovationsmiljö med ett labb dit företag kunde komma och testa sina idéer.

En mängd optiska sensorer köptes in, liksom skak- och klimatanläggning. Ingen anställdes däremot för att driva verksamheten.

– Ganska snabbt insåg man att det inte fungerade utan att vi behöver knyta kompetens till miljön.

Idag har stiftelsen sex anställda med kunnande inom både hård- och mjukvaruutveckling. De stöttar från idé till prototyp eller färdig lösning, allt beroende av vad kunden vill.

Maria Stand visar hur en structure light sensor (3D-sensor) installerad på en vanlig iPad fungerar genom att ta en bild på kollegan Kenth Johansson.

Labbet är numera en av flera pusselbitar. Det uppgraderas i takt med att teknikutvecklingen pressar priset på nya avancerade sensorer. Här finns värmekameror, så kallade structured-light-sensorer som skapar 3D-geometrier, lasrar, lidar och mycket annat.

– Idag arbetar vi med filosofin att den kompetens som företagen behöver ska gå att finna hos oss. För att klara det har vi byggt upp ett brett nätverk.

Så om en specifik sensor saknas i labbet inför ett test går det oftast att låna den av leverantören. På samma sätt finns ett gediget underkonsultnätverk som kan kopplas in vid behov.

Den kommersiella verksamheten som stiftelsen erbjuder skiljer sig inte nämnvärt från vad traditionella teknikföretag gör – det handlar om att erbjuda tjänster mot betalning. Pappersbruket Smurfit Kappa i Piteå och sågverket Renholmen i Byske norr om Skellefteå är exempel på två typiska kunder genom åren.

Innovationsdelen är mer annorlunda. Här har stiftelsen genom året byggt upp en intressant verksamhet.

Innovationsbygget bottnar i en rejäl frustation för cirka sju år sedan. Stiftelsen ansåg att innovationsprocessen för de lokala små och medelstora företagen var för seg. Företagen hade fina idéer, men att hitta pengar, söka dem och få dem beviljade hos exempelvis Vinnova och Tillväxtverket var svårt.

– Företag fick inte stödet de behöver. Vi insåg att det måste finnas färdig finansiering för våra små och medelstora företag med bra idéer, så när ingen annan ville ta den pucken gjorde vi det.

Mentor för optisk mätteknik

Adopticum är en stiftelse grundad 2008 av samverkanscentrumet Process IT Innovations på Luleå tekniska universitet och Umeå universitet samt optronikspecialisten Optronic i Skellefteå.

Process IT såg ett behov av specialistkompetens inom optisk mätteknik i en undersökning som genomfördes tillsammans med industrin i Norrbotten och Västerbotten. Adopticum grundades med målet att skapa ett kunskapscenter som skulle fokusera på optisk mätteknik och sprida kunskap till företagen i regionen.

Adopticum har sitt säte i Skellefteå, och hjälper företag att utveckla lösningar baserade på optisk mätteknik. Stiftelsen har sex anställda och står finansiellt på egna ben . Den bedriver innovationsprojekt och kommersiella projekt i ungefär lika stor utsträckning.

Beslutet resulterade i strukturfondsprojektet OMIN – Optisk Mätteknik för ett Innovativt Näringsliv – delfinansierat av Tillväxtverket, som pågick 2016 till 2018.

Inom OMIN skulle det gå snabbt och enkelt att få sin idé utvärderad. En enkel ansökningsmall lades upp på nätet. Ett företag behövde bara surfa in, fylla i mallen, skicka in svaret och inom två-tre veckor få besked.

– Vid positivt beskedet gick vi in med utvecklingstimmar så att företagen kunde testa sina idéer utan att behöva betala, säger Maria Strand, och fortsätter:

– När vi sökte OMIN tänkte vi att det blir företag nära processindustri eller hälso- och sjukvård, för där såg vi starkast behov. Men vi blev hela tiden överraskade för de som hörde av sig var oftast från för oss helt nya branscher. Vi har exempelvis arbetat med ett företag inom modeindustrin.

En viktig detalj är att alla beslut om prototypprojekt eller förstudier tas av en extern styrgrupp med representanter från näringslivet. Den läser igenom varje ansökan och bedömer innovationshöjd, marknad, konkurrerande produkter och kommersialiseringspotential, men också faktorer som jämställdhet och miljöperspektiv. Tycker styrgruppen att något brister inom det sistnämnda kan ett projekt godkännas, förutsatt att företaget arbetar med frågorna under resans gång.

OMIN levererade så bra resultat att Tillväxtverket kontaktade Adopticum redan innan projektet tog slut och hintade om att stiftelsen borde ansöka om ett till projekt.

– Idag bedriver vi RIO på samma sätt, även om vi har lagt till ytterligare kunskapshöjande aktiviteter, konstaterar Maria Strand.

RIO är kort för Regional Innovation genom Optisk mätteknik och – likt OMIN – ett stort projekt som enbart vänder sig mot företag i Väster- och Norrbotten.

– Inom OMIN lärde vi oss att vi inte enbart kan köra ett prototypprojekt och sedan släppa företaget, så under RIO har vi börjat bygga ett system som gör att vi kan slussa företagen vidare. Ett företag kan behöva hjälp med en marknadsundersökning, då har vi en aktör som vi kan koppla på. Ett annat företag kanske behöver hjälp med affärsutveckling, ett tredje med fortsatt finansiering, då presenterar vi dessa aktörer.

Tillsammans med Datapolarna har Adopticum inom ramen för RIO tagit fram en prototyp för dubbelläggning av stockar vid timmersortering. Installationen är gjord hos Setra i Malå.

En tydlig trend är att den snabba teknikutvecklingen genomsyrar dagens innovationsprojekt. Teknik som tidigare varit alltför dyr, såsom 3D-kameror, finns numera i överkomliga versioner.  I de allra nyaste smartmobilerna finns det exempelvis inbyggda 3D-kameror, som går att använda för avancerade mätningar.

– Många kommer med idéen att använda mobilen för att lösa problem till potentiella kunder, men även sensorer som utvecklas för självkörande bilar driver på utvecklingen jättemycket.
 
För att åskådliggöra lyfter Maria Strand två företag som stöttats genom RIO.

Det ena är uppstartsföretaget Photon Sports som använder en 3D-kamera för att mäta snabbhet, reaktionstid och explosivitet hos idrottare. Det andra är arkitektfirma Normark och Normark som reagerat på att många byggare och arkitektfirmor plockar bort onödigt mycket naturvärden på en tomt innan de bygger.

– De vill istället ta fram en lösning för att scanna området. Då får de in topografin direkt in i ritningsprogrammet och kan rita runt stenar och träd istället för att anpassa miljön till byggnaden.

Strax innan årsskiftet gjorde Maria Strand en avstämning. Vid det laget hade de två strukturfondsprojekten tillsammans nått ut till strax över 450 företag. Då handlar det om allt från företag som fått godkända förstudier - eller prototoypprojekt till de som hänger med på föreläsningar och industriföretag som exempelvis deltar i något kallat Teknikforum.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

Teknikforum är ett event där ett industriföretag får möjlighet att peka ut sina utmaningar för den små innovativa. Ett företag, som exempelvis Boliden eller Billerud, börjar med att gå igenom sin verksamhet för att se vilka utmaningar det har som det tror går att lösa med optisk mätteknik.

– Sen kommer vi in med de företag i regionen som jobbar inom fältet. Industriföretaget får peka ut sina utmaningar och de mindre får endera räcka upp handen och säga att de redan har en lösning, tipsa om andra företag eller säga att de är jätteintresserade av att vara med och utveckla en lösning.

Innan corona drog igång hann Adopticum ordna tre Teknikforum tillsammans med några av regionens största företag.

– Just nu är det helt stopp för denna typ av event, men så fort pandemin lagt sig står två industriföretag redo att ta emot oss.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)