JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Pronano: Blir språngbräda till industrin

Pronano beskrivs som en öppen innovationsmiljö inom nanoteknik som i första hand är tänkt att stödja startupföretag med utrustning och kompetens så att de kan skala upp och bli kommersiellt gångbara. Ett företag arbetar redan i labbet sedan en tid. Nyligen flyttade den allra första hyresgästen in, och flera står redo att ta samma beslut.

Hittills har fas ett i en större vision tagit form. Det betyder att forskningsinstitutet Rise köpt konkursboet från Lundaföretaget Sol Voltaics, som tidigare utvecklade nanotrådsfilm för solceller. Med köpet följde all infrastruktur såsom labb-moduler, renrum och kemilabb, men också kontorsutrymme.

Totalt handlar det om 3 400 kvadratmeter vid Lunds universitet som Rise till att börja med anpassat för startupföretag som arbetar med nitridmaterial. I nuläget finns här bland annat svepelektronmikroskop och en så kallad MOVCD-reaktor som är en standardutrustning vid tillverkning av halvledarmaterial med brett bandgap.

Michael Salter

– Vi har börjat med nitridmaterial mest för att det finns en del startupföretag runt Lund som jobbar med det inom olika tillämpningar. Vår första kund Hexagem är ett bra exempel, säger Michael Salter, projektledare på Rise, och konstaterar:

– Rise har gjort en investering för att testa idén, komma igång och se om den är attraktiv för industrin. Och det verkar den vara för vi växer, och har kontakt med flera intresserade företag.

Tanken är att Pronano i första hand ska erbjuda två saker. Det ena är att Rise ska driva egen infrastruktur och kompetens för design av komponenter och produktion. Det andra är att utrymmet ska vara tillräckligt stort så att företag kan komma in och etablera egen verksamhet i lokalen.

– Företagen kan komma in till ett eget rum eller en egen modul, och sedan koppla upp sig till den befintliga infrastrukturen med exempelvis gas och vatten, och köra sin egen utveckling och uppskalning.

HISTORIK

För ett drygt år sedan – i december 2020 – kom beskedet att forskningsinstitut Rise etablerar Pronano vid Lunds universitet. Det blir Sveriges första testbädd med uppgift att bana väg för industrialisering av nanomaterial och nanoteknik. Satsningen sker i nära samarbete med Lunds universitet och Region Skåne.

Idén till Pronano har funnits länge. Redan för drygt åtta år sedan var Lunds universitet värd för ett möte med deltagare från region och näringsliv där syftet var att identifiera infrastrukturen som behövs för att ta nanoteknologi från innovation till produkt.

Det talades om en pilotfabrik för nanoteknik. Vinnova och Region Skåne finansierade en förstudie som formulerades i ett vitpapper som kortfattat sa ”det skulle bli fler nanoföretag om det bara fanns en pilotfabrik”.

Nu har den första fasen av Pronano förverkligats. Framåt är tanken att fas två och förhoppningsvis även en fas tre ska ta vid.

Utmaningen för småföretag som vill slå sig in i halvledarindustrin är just steget mellan att bevisa att något fungerar i ett forskningslabb till att få etablerade halvledarföretag att intressera sig för deras innovation.

Att det är ett extremt tufft steg att ta vet Michael Salter. Han har personlig erfarenhet efter att ha jobbat på Motorola inom affärsområdet ”avancerad teknologi”.

– Vi blev hela tiden uppvaktade av småföretag som jobbar med ny teknik, och det stora företaget började alltid diskussionen med frågor som ”har du bevisat tekniken i volym?”, ”kan du reproducera?” och ”är det tillförlitligt?”.

– Inget stort bolag inom halvledarindustrin vill tala med ett mindre som inte har svar på dessa frågor. Samtidigt kan inte småföretag sätta upp en egen pilotlina för att bevisa sin teknik. Det är alldeles för dyrt. Där vill Pronano fylla ett gap.

Hela iden med forskningslabben i universitetsmiljö är att de ska vara extremt flexibla och öppna. Där ska studenter, doktorander och forskare tillåtas att testa nya kreativa idéer i parallella projekt med material inom hela det periodiska systemet. Alla tillåts att skruva på maskinerna och ofta används material, exempelvis guldprocesser, som inte är uppskattade inom halvledarvärlden.

När en teknik istället ska bevisas vara stabil och reproducerbar blir öppenheten ett problem.

I Pronanos labb är tillvägagångssättet därför ett annat. Här är utrustningen garanterat kalibrerad och här har Rise anställd personal som kan utrustningen, och som kan hjälpa till.

– Ta till exempel MOCVD-processen. Vi har en anställd med huvudansvar för maskinen som har väldigt hög kompetents inom den processen. Det är attraktivt för företagen som kommer hit för de kan dra nytta av den erfarenhet som vår personal kan bidra med, säger Michael Salter, och adderar:

– Men ett företag som har utbildad personal som är godkänd av oss kan absolut köra maskinerna på egen hand, även om vi föredrar att Rise-personal gör det.

Lundaföretaget Hexagem är som nämnts det första företaget att börja jobba i Pronano. Företaget hyr maskintid och samarbetar tajt med Pronanopersonalen. Däremot är företaget inte en hyresgäst i dagsläget, utan det har sitt kontor i Ideon Science Park

– Vi startade innan Pronano fanns och kontoren där har inte varit färdiga förrän ganska nyligen, förklarar Mikael Björk, vd på Hexagem, och fortsätter:

– Men det är ingen omöjlighet att vi flyttar över till Pronano framöver. Tanken har slagit oss.

GaN på kisel

Som första hyresgäst har istället Alixlabs tagit plats. Företaget flyttade in i slutet av förra året och planen är att expandera verksamheten i lokalerna.

– Det är definitivt att Alixlabs ska expandera i Pronano. Företaget ska ta större ytor och utveckla flera processer, säger Michael Salter.

Hexagem och Alixlabs är än så länge Pronanos enda officiella samarbetspartners, och de enda företagen som Michael Salter så långt kan nämna vid namn i detta sammanhang.

– Men vi har ytterligare ett säkert företag, som inte är offentliggjort. Likaså har vi konkreta diskussioner med ett flertal andra, avslöjar Michael Salter.

Elektroniktidningen har därför på egen hand letat fram tre företag som säger sig ha stort intresse av verksamheten i Pronano – Aligned Bio, Nordamps och Epiluvac.

Lundaföretaget Epiluvac – som utvecklar utrustning för både galliumnitrid- och kiselkarbidepitaxi – säger sig vara intresserat av att inom en snar framtid kunna dra nytta av Pronanos lokaler och halvledarmiljö.

Företaget har planer på expansion och behöver större utrymmen. I dagsläget tittar det bland annat på vad det skulle kosta att flytta delar eller hela sin verksamhet till Pronano.

– Miljön med en rad samlade halvledarföretag med avancerad teknik passar Epiluvac som handen i handsken, konstaterar Bo Hammarlund, affärsutvecklingsansvarig på Epiluvac.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

Hur de fyra Lundaföretag Alixlabs (länk), Hexagem (länk), Aligned Bio (länk) och Nordamps (länk) tänker kring Pronano går det att läsa om i fyra texter (se länkar). Tydligt är att alla ser satsningen som en möjliggörare för det egna företagets nästa steg mot kommersialisering.

För Pronano är tiden kommen för nästa steg i utvecklingen, kallad fas2.

– Nu tittar vi på hur vi vill expandera. Vi vill erbjuda många processer inte bara materialtillväxt, utan även kanske etsning, litografi och andra typer av centrala halvledarprocesser, säger Michael Salter.

För att finansiera en kommande expansion kommer Pronano att börja söka både europeisk och nationell finansiering under 2022.

– Än har vi inte skrivit någon ansökan men vi håller på att titta efter passande EU-initiativ.

Samtidigt finns det betydligt större framtidsplaner för Pronano.

I det scenariot har Region Skåne en central roll med sin välutvecklade regionala plan som ska bana väg för att hela ekosystemet runt nanotekniken ska byggas ut i Lund.

Slutvisionen är att samla allt från den avancerade grundforskningen hos ESS och Max IV till den forskning och de idéer som tas fram inom Lund Nanolab och Nano Lund i det som kallas Science Village.

– Vi ser över möjligheter att etablera Pronano fas 3 i Science Village för att vara nära Lund Nanolab som ska flytta dit, säger Michael Salter, och förtydligar:

– Bilden att kunna skicka över bolag till en industriell miljö där man kan skala upp verksamheten har Region Skåne jobbat med länge, men då talar vi om en halvmiljardsatsning.

Ingressbild: Peter Ramwall, Rise expert på kristalltillväxt, och Rafal Ciechonski, epitaxiansvarig på Hexagem, odlar nanotrådar av galliumnitrid med Pronanos MOCVD-reaktor. Foto: Rise

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)