JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. "Bättre kvalitet med produktion i egen regi"

Rohde & Schwarz är mätinstrumenttillverkaren som går mot strömmen på flera sätt. Företaget är inte börsnoterat, det har större delen av produktionen i egen regi och det växer hellre organiskt än genom uppköp. Elektroniktidningen fick en pratstund med Roland Steffen, chef för företagets test- och mätdivision.

Roland Steffen började som utvecklingsingenjör på Rohde & Schwarz för 30 år sedan. Idag är han chef för företagets division för test- och mätinstrument. Han ansvarar därmed för en verksamhet som omsätter cirka 700 miljoner euro per år.

Rohde & Schwarz är privatägt medan många konkurrenter är börsnoterade, har det någon betydelse?

- Vi slipper kvartalshetsen, säger han och skrattar.

- Men ser man det rent praktiskt så behöver vi inte ha en avdelning som sköter investerarfrågor. Vi har visserligen regelbundna möten med våra ägare, som är släktingar till grundarna, men de kan företaget. En investerare i ett börsnoterat bolag har flera företag han ska sköta och har därför inte den detaljkunskapen.

- Våra ägare är långsiktiga och kan acceptera att ett nytt projekt inte går med vinst efter ett kvartal. Och så har vi inga banklån vilket ger oss ett stort handlingsutrymme.

Men era ägare vill väl också ha ut en vinst?

- Absolut, och vi går med ett hälsosamt överskott som för det senaste året ligger mellan 10 och 20 procent. Den exakta siffran är inte officiell än.

Hur mår den europeiska test- och mätmarknaden?

- Jo tack, den mår bra även om alla frågar sig om den amerikanska finanskrisen kommer att smitta även oss. Räknat i pengar är marknaden i stort sett på samma nivå som i fjol även om vi säljer fler instrument hela tiden.

Vad betyder Sverige för Rohde & Schwarz?

- Ericsson är en väldigt viktig kund men jag kan inte säga hur stor den svenska marknaden är eller hur den går. Svaret beror bland annat på hur man räknar. Även om ett instrument specificeras i Sverige så är det inte säkert att det säljs via det svenska kontoret. Det kan lika gärna bokföras i det land där det ska användas. Vi bråkar faktiskt en del om det internt hur bokföringen ska göras.

- Utvecklingen går alltid i vågor och LTE befinner sig i en initial fas. Multiplikationen sker först i den andra vågen när tillverkarna ska kommersialisera tekniken. Då växer affärerna för oss.

Ungefär 50 procent av Rohde & Schwarz är test och mät men ni har också divisioner för tv-distribution, säker kommunikation och monitorering. Delar ni några resurser eller samarbetar ni på något annat sätt?

- Alla håller på med någon form av radiokommunikation och det finns inga artificiella murar mellan divisionerna men det finns heller inga gemensamma lab. Däremot kan vi låna personal mellan divisionerna och det finns en prislista för vad det kostar. Det händer också att personer byter jobb mellan divisionerna.

- De speciella forskningslab som finns ligger i divisionerna. Vi på test- och mät har till exempel ett lab för signalprocessorer. Sen kan det hända att om vi till exempel ska ta fram en asic, att vi frågar även de andra divisionerna om de är intresserade och vill dela kostnaderna.

- För vissa kunder, till exempel för tv-distribution, är det också en fördel att både kunna sälja näten men också utrustning för att mäta och övervaka näten.

I motsats till många andra har ni inte outsourcat er produktion?
- Vi gör nästa allt utom skruvarna själva. Det ger helt enkelt större flexibilitet och bättre kvalitet när man gör det i egen regi. Vi har två fabriker i Tyskland för ytmontering och mekanik. Sen har vi en tredje fabrik i Tjeckien där löneläget är något lägre, den gör bland annat kablage.

Det har skett en konsolidering inom test- och mätbranschen. Kommer den att fortsätta och kommer Rohde & Schwarz att ta en aktiv del i den?

- Jag är säker på att konsolideringen kommer att fortsätta. Det kostar allt mer att ta fram nya produkter och företagen måste ha en viss kritisk massa för att kunna klara det. De som är för små kommer att bli uppköpta eller få lägga ner.

- Vi köpte Hameg 2005.De kompletterade oss och har samma kultur. Annars är det sällan som 1+1 blir 2. Därför växer vi hellre av egen kraft än köper företag.

Det var rätt stor uppståndelse kring LXI-bussen för ett par år sedan men nu hör man inte så mycket. Hur ser ni på LXI?

- Det är bara ytterligare ett sätt att styra instrumenten vid sidan av de andra möjligheterna som finns. Och vi är väldigt aktiva i arbetet med att utforma LXI-standarden. Bland annat håller vi i de möten där tillverkare kommer med sina instrument för att testa om de fungerar ihop med instrument från andra tillverkare.

- Jag tror också att marknaden inte riktigt har förstått vad LXI innebär och så finns det en del IP-relaterade frågor som vi leverantörer måste reda ut. Och kom ihåg att alla testföretag är med, inklusive National Instruments.

På tal om NI, ni har hittills inte kommit med några instrument för PXI-bussen, varför inte?

- Det är en fråga om man vill ha moduläritet eller lådor. Moduläriteten i PXI ger stor frihet men innebär samtidigt att du inte kan optimera instrumentet för en viss tillämpning på samma sätt som om du sätter det i en låda.

- Kalibreringsfrågan är också komplex i modulära system som PXI. Men vi tittar på standarden och den allmänna teknikutvecklingen gör ju att man få in allt mer på en liten yta.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)