JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Vägen till produkt är inbyggnadskort

Allt fler komponentdistributörer erbjuder olika former av inbyggnadsplattformar. Strategin är att hjälpa stora som små teknikföretag att snabba upp utvecklingstiden genom att servera mer färdiga lösningar. Men syftet är alltjämt att sälja komponenter.
Distributörer som Arrow, Avnet, Future och RS Components vill alla sälja komponenter. Det är deras kärnverksamhet. Men för att smörja verksamheten krävs nya metoder. Och en tydlig trend är att distributörerna har börjat erbjuda egenutvecklade referensplattformar.

– Numera vill vi komma in så tidigt som möjligt i konstruktionsfasen hos en kund. Så var det inte förr. Då satt ingenjörerna hemma och testade sina lösningar för att sedan leta upp sina komponenter i en katalog och göra en beställning, säger Morten Block, strategisk marknadsdirektör i Europa på Arrow.

Dagens verklighet är att slutprodukterna blir mer och mer avancerade och ingenjörerna jobbar i stor utsträckning med att lösa komplexa problem.
Detta tillsammans med att teknikföretagen strävar efter att minska utvecklingstiden, kostnaderna samt riskerna i varje projekt har bäddat för plattformskonceptet.

– Genom plattformsstrategin slipper kunderna lägga resurser på forskning och utveckling eftersom vi erbjuder testade hård- och mjukvarulösningar, förklarar Massimo Dall’Occo som har ansvar för marknadsföring på Avnetbolaget Silica.

Kort och gott går strategin ut på att kunderna snabbt ska komma igång med att testa olika lösningar. Det kan handla om att jämföra en FPGA med en DSP i en motorstyrtillämpning, att jämföra styrkretsar från olika tillverkare för samma ändamål eller att testa om en viss tillämpning kan klara sig med en processor med åtta bitar eller om det krävs en kraftigare processor. När utvärderingen väl är klar för man över hela eller delar av plattformskonstruktionen till sin egen produkt och köper alla nödvändiga komponenter från sin distributör, som ju har byggklossarna i sin produktportfölj.

Halvledartillverkare erbjuder också plattformar, men medan deras plattformar är ett verktyg som kan användas för att utveckla lösningar kring de egna kretsarna hävdar distributörerna att deras plattformar fokusera på själva lösningen.

– Halvledartillverkarna tar oftast inte hänsyn till kringkretsarna, att de är tillgängliga i volymer och att de är prisvärda, säger Martin Hellgesson, teknikansvarig på Future i Norden.

– Vi vill visa hur en lösning kan se ut och erbjuda sätt att utvärdera olika lösningar där man kombinerar olika kretsar. Vi lägger mycket energi på att använda komponenter som vi verkligen tror på, fortsätter han.

Distributörerna tar in nya idéer till plattformar genom flera kanaler. Främst är det de egna FAE:erna som ser att en kund borde testa något nytt, men uppslagen kan också komma direkt från kunderna eller halvledartillverkare. En viktig faktor är dock att konceptet i slutänden är användbart för många.

På senare tid har det dykt upp en ganska stor mängd inbyggnadsplattformar, vanligtvis med en FPGA eller styrkrets ombord. Vissa av plattformarna är väldigt generella, medan andra är mer tillämpningsspecifika. Industri och automation är idag två stora områdena för inbyggnadsplattformar, men det finns också plattformar för exempelvis kommunikation och medicin.

Blickar man framåt så är belysning ett område som växer starkt. Inom detta område finns helt nya kunder, såsom Ikea, som ofta inte har någon eller bara lite erfarenhet av elektronik. Här handlar det således om enklare kort som vanligtvis ska testas och utvärderas av icke-ingenjörer.

– Belysning är ett superspännande område, men för att nå ut till fler måste vi presentera färdiga lösningar, exempelvis kan det vara att visa vad man kan göra genom att spänningsmata lysdioder på olika sätt, säger Morten Block.

När distributörerna utvecklar sina plattformar sker det ofta tillsammans med tredje part.

– Vi har ett antal konstruktörer i England som gör hård- och mjukvara, men vi jobbar också tätt tillsammans med halvledartillverkarna. För oss är det exempelvis viktigt att tidigt få tillgång till specifikationerna på en kommande krets så att plattformen är klar när kretsarna kommer i kisel, säger Martin Hellgesson.

Däremot är det vanligtvis ingen av distributörerna som ägnar sig åt att skräddarsy sina lösningar för enskilda kunder, åtminstone inte här i Europa eftersom volymerna normalt är allt för små.

– Fast det händer att tredjepartsföretagen som vi använder för att utveckla våra plattformar får i uppgift att kundanpassa en lösning. Men då är det mellan det företaget och kunden och inget som går genom oss, säger Massimo Dall’Occo.

Läs även:
Svensk konstruktion stärker Arrow
För två år sedan tog Arrow ytterligare ett steg i sin inbyggnadsstrategi genom att skapa en grupp som fullt ut fokuserar på plattformar för Europa.

Future nyttjar legolik teknik
Future-Blox är namnet på Futures plattformskoncept som bygger på ett baskort som kan utvidgas med olika mikroblock

Silica satsar på identifiering
För ett år sedan lanserade Avnet Silica sina första plattformar för inbyggnad.

RS med växande repertoar
Katalogdistributören RS Components  har länge grunnat på att utveckla plattformer. I höstas tog företaget steget fullt ut.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)