JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Batteri effektivare än bränslecell i miljöbil

Bränslecellsbilar kommer bara att kunna konkurrera med batteribilar om tekniken blir billigare, men den kommer tvärtom att vara dyrare under överskådlig framtid. Det säger forskare på Stanforduniversitetet och Münchens Tekniska universitet.

Bränslecellsbilar är ett dyrt sätt att minska de totala koldioxiutsläppen i ett samhälle, jämfört med elbilar. I alla fall om du bor i Los Altos Hills i Kalifornien år 2025 eller år 2035. Forskare på TUM och Stanford har simulerat framtidsscenarier för boende där.

Forskarna granskade hur elbilarna skulle påverka de totala koldioxidutsläppen i ett samhälle. 

Om man begränsar sig till att titta  på bränslecellsbilens avgasrör, så släpper det bara ut vatten. Men processen att tillverka bränslet har låg verkningsgrad. Bränslecellsbilen gör i slutänden enligt forskarna av med dubbelt så många kWh per kilometer som batteribilen.

Uppgifter matades in i kalklyarken om vilken mängd energi Los Altos Hills behöver under en dag, kostnaden för att bygga energiinfrastruktur, kostnaden för tillverkning av solfångare, elektrolysrör och batterier. Och så beräknades koldioxidutsläppen.

Forskarna tog hänsyn till potentiella bonuseffekter av att ha vätgasproduktion och energilagring på plats för att exempelvis värma byggnader på den energi som inte bilarna använde.

Det här var en av rapportens nya bidrag till forskningen – att räkna på de totala effekterna på samhället.

Resultatet blev ”helt entydigt”. Vad gäller det lilla samhällets totala energiförbrukning gav vare sig elbilar av den ena eller den andra typen mer än en marginell effekt på koldioxidutsläppen. Men batteribilen var den som gav denna sänkning till lägst kostnad.

Det som gjorde bränslecellsbilen dyrare var främst infrastrukturen för att generera vätet.

Regionen runt Los Altos Hills valdes eftersom den har ovanligt hög solproduktionskapacitet och den idag den högsta andelen elfordon i Kalifornien. Resultaten ska vara relevanta för fler förortssamhällen i Kalifornien där det förekommer rikligt med solljus.

Scenariot för 2035 antar att 38 procent av fordonsflottan är eldriven. Forskarna antar också att vätgasen är lokalt producerad via solceller.

År 2025 var intressant eftersom det är det år då forskarna antar att batteribilar kommer att ha samma pris som konventionella bilar.

Forskarna hoppas kunna analysera ännu större samhällen i framtida studier och undersöka andra faktorer som kan påverka konsumenternas val när de ska köpa en batteri- eller bränslecelldriven bil.

Forskningsprojektet betalades delvis av BMW.

Rapporten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Energy (länk).

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)