JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Miljoner till hårdvara för bilradar

Vinnova lägger närmare 19 miljoner kronor på utveckling av hårdvara för radarsensorer med sikte på fordon. Millimetervågsspecialsiten Gapwaves koordinerar det fyraåriga projektet, som även inkluderar Veoneer, Cevt och Chalmers.

– Vi är mycket glada att Vinnova beviljat ansökan. Området runt millimetervågsradar är väldigt intressant och en nyckel för utvecklingen inom trafiksäkerhet och automatiserade fordon, säger de fyra projektdeltagarna i ett gemensamt uttalande.

Forskningsprojektet som får bidrag heter ”Hardware for next generation millimeter wave automotive radar sensor”. Tanken är att det ska dra igång direkt efter årsskiftet och pågå till och med december 2022.

Den största delen av projektarbetet kommer att bedrivas på Chalmers, även om Gapwaves är koordinator. Gapwaves har för övrigt sitt ursprung i forskning vid Chalmers.

Gapwaves konstruerar, tillverkar och säljer vågledare och antennprodukter baserade på så kallad gapvågledarteknik. Syftet med det aktuella forskningsprojektet är att utreda hur företagets teknik kan utvecklas för att användas i nästa generations bilradar.

Forskarna ska bland annat titta på teknik för att integrera antenner och kretsar för radarfrekvenser över 100 GHz. Det handlar framförallt om att ta fram antenner som har högre upplösning, bredare synfält och bättre förmåga att urskilja olika typer av objekt än de som finns idag.

Det exakta beloppet från Vinnova är 18,7 miljoner kronor, varvid Chalmers får lejonparten – 16,7 miljoner, som ska gå till 3,5 doktorandtjänster och ytterligare resurser.

Utöver detta kommer personal från Gapwaves, Veoneer och Cevt – tidigare partners inom Mobilityxlab – att delta i projektet.

Projektets totala budget är 37,2 miljoner kronor. Utlysningen sker inom programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI).

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)