JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Rakel ersätts av Rakel G2

Blåljusnätet Rakel har funnits i 15 år och utvecklades primärt för taltjänster. Det behöver ersättas av ett nytt nät som även klarar data, skriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i ett förslag till regeringen.

MSB har på regeringens uppdrag utrett kommunikationsbehovet hos räddningstjänst, polis, ambulans och andra samhällsviktiga aktörer.

Dagens Rakelnät (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) har över 15 år på nacken och klarar inte att överföra film och bilder under en pågående insats. Det går heller inte att dela lägesbilder eller använda drönare.

MSB föreslår därför en ersättare till radiokommunikationssystemet Rakel kallad Rakel G2. Nätet skulle enligt MSB kosta 7,3 miljarder kronor och kunna tas i drift från 2023 för att vara helt klart år 2027.

Rakel G2 ska kunna överföra eller utbyta patientdata från ambulanser till akutsjukhus, överföra realtidsvideo till ledningscentraler från kroppsburna kameror hos poliser i yttre tjänst eller strömmande video från drönare till räddningstjänst vid en skogsbrand.

Vidare ska det fungera mellan olika organisatoriska och över geografiska gränser inklusive polismyndigheten, räddningstjänst, sjukvård, kommunal förvaltning och organisationers krisledningar.

Den tekniska lösningen baseras precis som i dagens Rakelnät på ett statligt ägt kärnnät, optofibernätet i Trafikverkets och Svenska kraftnäts infrastruktur plus ett statligt radioaccessnät med dedikerat frekvensutrymme och nationell täckning. Det kan dock kompletteras med radioaccess i kommersiella nät för att ge ökad kapacitet.

Förslaget till regeringen finns här (länk).

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus