JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Rapport om behovet av laddning för tung transport  

1200 publika och semipublika laddpunkter med hög effekt behövs år 2030 i Sverige för att tillgodose behoven hos tunga elektriska lastbilar. Det konstaterar organisationen Power Circle i ett nyproducerat faktablad.

Elektrifieringen av tyngre fordon går fortare än väntat och gör med utvecklingen av laddtekniken anspråk på att kunna ta en allt större andel av de tyngre transporterna regionalt och mellan regioner. 

Dessa tyngre fordon måste laddas, och ett faktablad från Power Circle sammanfattar läget på den fronten – vad finns och vad behövs, vilka arbetar med frågan och hur skapas laddmöjligheter på ett lönsamt sätt?  

Så lång tid tar det att ladda en 300 kWh-lastbil.

Det som elektrifierats först är lastbilar för kortare dagliga körsträckor, som sophämtning och distribution i städer. Nu släpps även lastbilsmodeller för längre och mer krävande transporter. 

Idag kan hela Volvo Lastvagnars produktutbud av lastbilar beställas med elektrisk drivlina. En elektrisk 44-tonnare från Volvo kan beställas med en räckvidd på 300 km. Scania har en 29-tonnare med en räckvidd på 250 km.

Med det modellutbud som finns på marknaden är det redan idag möjligt att elektrifiera en stor del av lastbilstransporterna. Men laddningsmöjligheter krävs.

I depåer kan lastbilar laddas långsamt över natten. Utmaningen är lastbilsdistribution över längre sträckor. Det som behöver fokus under de närmaste åren är laddning vid  logisitikcentraler, hamnar och längs de stora vägarna, enligt Power Circle.

Du kan ladda hem faktabladet här (länk). Den adresserar batteridriven transport, inte elvägar eller bränslecellsdrift – det kommer i senare rapporter. 

Power Circle utgår grovt att det kommer att finnas 12 500 elektriska lastbilar i Sverige år 2030, 15 procent av den totala flottan. Detta räcker inte för att uppfylla klimatmålen – för detta krävs även en omfattande elektrifiering av personbilsflottan, och till och med en utveckling av kompletterande biobränslen.

Till år 2030 ska vägtrafikens utsläpp i Sverige reduceras med 70 procent, och år 2045 ska hela fordonsflottan vara fossilfri. 

Tunga transporter står idag för cirka 30 procent de totala utsläppen från inrikes vägtransport i Sverige.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)