JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Enar alla prylar i det smarta hemmet

En ny global standard för smarta hem och fastighetsdrift lanserades 4 oktober 2022. Målet är att driva fram ett brett genombrott för tekniken. Den nya standarden heter Matter 1.0 och backas upp av stora spelare som Apple, Google, Amazon, Samsung, Ikea och Assa Abloy.

Tanken är att enskilda givare av alla slag ska kunna kommunicera via Matter-standarden med tjänsteplattformar från konkurrerande leverantörer. Visionen är att ett ekosystem eta-bleras med hundratals eller möjligen tusentals konkurrerande leverantörer av tjänster och produkter som alla använder Matter­standarden.

Det finns stort intresse att de proprietära stuprörslösningar som idag dominerar inom smarta hem och inom fastighetsdriftsystem ersätts av standar­diserad och billigare teknik.

Bakom CSA och Matterstandarden står flera hundra mycket stora företag, bland dem ameri-kanska IT-jättar som Google, Amazon och Apple ­liksom Samsung och svenska Assa Abloy och Ikea.

– I takt med att digitala lösningar och teknik blivit naturliga delar av vår vardag har vi under de senaste åren sett ett ökat intresse för det smarta hemmet. Ikea vill möjliggöra ett ännu smartare hem för fler, vilket vi gör genom att erbjuda smarta, funktionella produkter som underlättar vardagen, till ett pris som alla har råd med, säger Rebecca Töreman, business leader, IkeaHome smart och fortsätter:

– Lanseringen av vår nya hub för smarta produkter, Dirigera, är vårt nästa stora steg på re-san. Tillsammans med vår nya IkeaHome smart-app ­kommer Dirigera att möjliggöra en enklare och bättre upplevelse för våra kunder, genom att olika smarta produkter då kommer att kunna fungera mer sömlöst med varandra. Allt för att sänka trösklar till det smarta hemmet, säger Rebecca Töreman.

Företaget har sedan många år smarta produkter inom ljud, ljus, luftrening och rullgardiner, fler är under utveckling.

Visionen om att införa denna nya generation styrbara produkter som i princip nyttjas av alla hushåll och företag i industriländerna, och på sikt i hela världen, har dock funnits i många år och begreppet Internet of Things (IoT) fick spridningen för många år sedan. I olika omgångar har olika branschgrupper format nya standarder för att skapa förutsättningar för att få ett brett genombrott för tekniken.

Hos statliga forskningsinstitutet Rise finns experter med kunskap om standardisering inom smarta hem och IoT, inklusive den nya Matterstandarden.

Elektroniktidningen har pratat med Joakim Eriksson på Rise och hans bedömning är att rent tekniskt fungerar standarden Matter som avsett.

– Det behövs dock en kritisk massa av produkter och tjänster från konkurrerande leverantö-rer för att Matter verkligen ska slå igenom och få stor spridning på marknaden, till huvudde-len av hushållen, säger Joakim Eriksson.

Hans bedömning är att det kan ta två år att nå dit.

– En viktig skillnad från tidigare standarder (Zigbee, Z-Wave med flera) är att det redan från början byggs ett öppet källkods­ekosystem runt Matter, säger Joakim Eriksson.

Konsultbolaget Tyréns har länge varit drivande när det gäller att utveckla IoT för smarta hem och fastighetsdrift. Företagets experter menar att för fem till tio år sedan fanns en utbredd vision om möjligheterna med att införa IoT för smarta hem och fastighetsdrift men standarder och kunskap om hur tekniken skulle införas var bristfällig. Idag är kunskaperna större och det är klart att den nya tekniken kommer att slå igenom. Frågan idag är snarare hur snabbt det sker.

Införande av smarta hem med en bred uppsättning av tjänster för alla slags behov kräver beslut av fastighetsägaren.

Sverige har cirka 1,8 miljoner villaägare och i landet finns cirka 2,5 miljoner lägenheter i flerfamiljshus.

Enklast är det för en enskild villaägare att fatta beslut om att installera tekniken och välja vilka tjänster och vilka produkter som ska installeras.

Det är en helt annan sak när smarta hem ska införas i ett kommunalt bostadsföretag med 30 000 hyresgäster och där bostadsföretaget vill följa den strategi som utformats av branschorganisationen Sveriges Allmännytta. Den har cirka 300 bostadsföretag som med-lemmar med cirka 945 000 bostäder och lika många hyresgäster.

Ytterst innebär detta att även om smarta hem till slut införs i alla hem så handlar det om en utdragen process under många år innan tekniken slår igenom i full skala.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

– Min bedömning är att först kommer genomslag för Matter-standarden hos villaägare och i smarta kontor. Extremt varierande elpriser kan driva på införande av teknik för smart styr-ning av elbilsladdning. Detta kommer i närtid. Matterstandarden får stor spridning senare i flerfamiljshusen, säger Joakim Eriksson. Det återstår att se om Ikea och andra aktörer lyckas utveckla nya innovativa tjänster som driver fram en snabbt införande av den nya tekniken.

Stora belopp att spara med smart fastighetsstyrning

Riksbyggen har två bostadsrättsföreningar, Brf Prostkvarnen i Jönköping och Brf Ribbhusen i Helsingborg, som provar smarta hem med en rad IoT-tjänster.

Riksbyggen har bostadsrättsföreningar landet runt men förvaltar även hyresfastigheter och kommersiella lokaler. Totalt gäller det över 300 000 bostäder.

– För att få underlag för val av plattform för smarta hem behöver vi prova olika tjänster och teknik. Vi provar smarta funktioner inne i bostaden och även för stadsdelens och föreningens behov. Vi behöver säkerställa en flexibel och säker lösning som täcker våra kun-ders behov, säger Mathias Sandberg, konceptchef, Riksbyggen.

En bostadsrättsförening kan omfatta flera hundra bostäder och bostadsrättsföreningen svarar för drift och underhåll av byggnader och utomhusområden för fastigheterna.

Om väderprognosen säger att det blir mycket varmt en period så behövs inte så stor energitillförsel i bostäderna vilket ger en energibesparing. Genom att inhämta mer information går det att optimera fastighetsdriften bättre än idag.

– Ur ett konsument- och boendeperspektiv kan de smarta funktionerna till exempel omfatta mätning av el- och vattenförbrukning, distansstyrning av exempelvis belysning, uppkopplade brandvarnare, smarta lås och diverse boknings- och delningstjänster, säger Sandberg.

Riksbyggen vill nu titta på hur de boende reagerar inför de nya möjligheterna genom att testa olika tekniska lösningar för att styra olika smarta funktioner.

– Vi vill hitta en långsiktig strategi innan vi bestämmer oss för valet av operatörsoberoende lösning, säger Sandberg.

Riksbyggen har även två koncept (tjänsteplattformar) riktade mot den seniora delen av befolkningen, Bonum i bostadsrättsform och Vivum som är trygghetsbostäder och särskilda boenden i kooperativ hyresrätt.

– För båda dessa koncept arbetar vi med tekniska lösningar som kan underlätta kvarboende såväl som mer avancerad välfärdstek-nik, säger Mathias Sandberg.

– Kommunen sparar ungefär 0,5 miljoner kronor per år och person på att en person bor kvar i sitt eget boende, jämfört med om personen flyttar till kommunalt omsorgsboende. Det finns alltså stora kommunala besparingar att göra, säger Mathias Sandberg.

Han menar att en standardi-serad tjänsteplattform med lämpliga IoT-tjänster är vad som behövs hos de lokala bostadsrättsför-eningarna.

Riksbyggen har idag ingen plan för när de nya tjänsterna ska lanseras i hela landet.

Smart belysning visar på behovet

Göteborgsföretaget Plejd utgör ett bevis på att det finns en verklig efterfrågan på produkter för smarta hem. Företaget uppger att mer än 500 000 anläggningar har deras produkter för ljusstyrning installerade.

– Vi erbjuder enkla smarta produkter för belysningsstyrning som en elektriker kan installera hos en villaägare. Idag finns 2,5 miljo-ner produkter för smart belysningsstyrning i drift hos slutanvändare av våra produkter, främst villa-ägare, säger Rikard Sköldin, försäljningschef.

De första smarta beslysningsprodukterna lanserades år 2016. Tillväxten har varit snabb, från 100 miljoner kronor år 2018 till 368 miljoner kronor år 2021.

Det är framför allt villa-ägare som köpt Plejds produkter men även ägare av kommersiella fastigheter finns bland kunderna.

I en vanlig villa installeras Plejds styrbara enhet bakom lampknapparna precis som en vanlig puckdimmer. Enheterna skapar automatiskt ett blåtandsbaserat mesh-nät-verk vilket gör att alla enheter kan kommunicera med varandra och med Plejds app utan någon central enhet. I appen görs all konfiguration av de styrbara enheterna samt inställningar för till exempel scenarion och tids-styrning.

– Den stora massan av kunder vill bara ha enkla funktioner som fungerar och att det ska vara enkelt att använda systemet, säger Ri-kard Sköldin.

Vilken betydelse bedömer Plejd att den nya standarden Matter kommer att få?

– Vi följer utvecklingen, svarar Rikard Sköldin.

 

 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)