JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Här kan du få stöd till effektivare kraftelektronik

Energimyndigheten avsätter 25 miljoner kronor för utveckling och demonstration av halvledare med brett bandgap som exempelvis galliumnitrid och kiselkarbid. En första utlysning á 10 miljoner kronor har just dragit igång.

– Vi tror att kraftelektroniksystemen i framtiden är energieffektivare, lättare, kompaktare och mindre materialintensiva. Bredbandgapsmaterial kan spela en stor roll i den utvecklingen, säger Pierre-Jean Rigole på Energimyndigheten.

BBG-programmets mål:
• att under första fyraårsperioden minst fem nya företag har provat lösningar baserade på bred­band­gaps­materials­komponenter
• att minst 20 projekt eller förstudier har genomförts
• att minst 10 prototyper har tagits fram som visar en väsentlig minskning av förluster (> 50 procent)
• att det finns minst fem forsknings­grupper på universitet, högskolor och forsknings­institut som deltar i projekten.

Forsknings­programmet inom vilket Energimyndigheten avsatt 25 miljoner kronor för halv­ledare med brett bandgap (WBG, wide bandgap) kallas BBG, som är kort för Bred­band­gaps­elektronik i energi­effektivare kraft­elektronik­tillämpningar.

Inom 20 år ska dagens kisel­komponenter vara ersatta av denna typ av halv­ledar­material inom kraft­elektronik eftersom det anses ge energi­effektivare, lättare, kompaktare och mindre material­intensiva kraft­elektronik­system.

I ett första steg har Energi­myndigheten utlyst 10 miljoner kronor inom BBG-programmet. Den riktar sig i första hand mot företag som utvecklar, tillverkar eller använder kraftelektroniksystem i exempelvis tillämpningar med elmotorer, i elproduktion med fokus på förnybart – som växelriktare för solceller, AC/DC- och DC/DC-omvandlare i vindkraftverk –  i smarta elnät, i transmission (HVDC-system) och i elfordon eller arbetsmaskiner.

Projekt som kan få stöd ska inrikta sig mot något av följande teknikområden: kraftelektronik, kraftmoduler eller drivelektronik.

Högskolor, universitet och forskningsinstitut får vara huvudsökande, och minst 50 procent av kostnaderna i projektet ska uppkomma hos en industripart.

Ett projekt som får anslag kan pågå upp till tre år och stödet är begränsat till tre miljoner kronor. Det  kan tidigast starta i maj 2017.

Det går att ansöka om stöd fram till den första februari 2017.

Här hittar du anvisningar för en ansökan (länk).

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)