JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Kartlägger IoT-marknaden

I hård konkurrens med internationella drakar som Gartner, Informa och Forrester Research har det Göteborgsbaserade analyshuset Berg Insight med Johan Fagerberg i spetsen hittat en lönsam nisch i form av IoT. De nio anställda producerar runt 40 rapporter per år som delar upp IoT-marknaden på alla tänkbara ledder.

– Vi är kanske det enda analyshus grundat i Norden som jobbar med klassisk industri­analys. Vi jobbar enbart på engelska och på den globala marknaden, säger Johan Fagerberg, som är vd på Berg Insight.
Det egna intresset för marknadsanalys föddes redan med exjobbet på Ericsson år 1995.

– Det handlade om övervakningssystem för mobilnät och gjorde att jag förstod nyttan med analyser.

Efter några år i telekombranschen på ­Ericsson, France Telecom och ett konsultbolag funderade Johan Fagerberg på vad han ville göra.

Johan Fagerberg

– I början av 2000-talet var jag mellan jobb och kände att marknadsanalys var intressant.

På en företagsinkubator i Göteborg träffade han Tobias Ryberg, som hade samma idé. Tillsammans startade de Berg Insight år 2004.

– Jag var lite mer försäljningsinriktad och Tobias arbetade mer med analys.

IoT och inget annat
Redan vid starten låg fokus på IoT även om det hette M2M på den tiden, maskin-till-maskinkommunikation.

– Det vi började med var att titta på smarta elmätare i Europa och uppkopplade fordon som lastbilar. Sen har vi byggt vidare från det, säger Johan Fagerberg.

Hittills har det resulterat i ett antal hundra rapporter och 1500 kunder i 72 länder. En del köper bara en eller några enstaka rapporter medan större företag prenumererar på allt, inklusive arkivet.

– Varje år rullar vi mellan 300 och 400 aktiva kunder.

Runt hälften finns i Europa, cirka 30 procent i Nordamerika och resten i övriga världen, framförallt Asien.

Hela näringskedjan
Det kan vara allt från halvledartillverkare via leverantörer av IoT-moduler och terminaler till företag som utvecklar mjukvara eller erbjuder uppkoppling och molntjänster.

Men kunderna kan också vara olika typer av konsulter som behöver förstå IoT-marknaden.

– De kan få en snabbstart genom att läsa en analys som vi gjort.

Majoriteten är dock företag som utvecklar och säljer uppkopplade produkter i olika branscher. Många rapporter avhandlar därför ett applikationsområde. Det kan vara uppkopplade fordon, smarta hem, hälsoapplikationer eller industriella applikationer som uppkopplade tankar, maskiner, fabriker och råttfällor.

– Upp till 60 procent av våra kunder finns där. Det kan vara ett ladd-robot-företag som köper vår elladdningsrapport eller ett smarta-hem-företag som gör ringklockor som köper vår rapport om smarta hem.

Ger en mer objektiv bild
Motiven varierar såklart men en rapport ger en mer objektiv bild av hur marknaden ser ut än vad företagen kan ta fram själva. Rapporten kan exempelvis svara på hur mycket konkurrenterna sålt för eller hur stor den totala marknaden är men också hur den kan komma att utvecklas. Rapporten listar dessutom affärer där bolag köpt varandra eller gått ihop.

– Du får en sammanvägd bild och kan se trender i branschen. En del använder materialet i sin affärsplan eller årsredovisning. Många har stor kunskap om sin egen bransch förstås men kan inte prata med konkurrenterna på samma sätt som vi kan.

Materialet kan också vara en del i ett beslutsunderlag om ett företag ska ge sig in på ett nytt område eller funderar på ett förvärv.

– Vi kan ofta se när det är en transaktion på gång, när flera snabbt behöver få kunskap på ett tema, säger Johan Fagerberg.

Täcker alla varianter av mobilnät
Det kan handla om att ta reda på hur många enheter av en viss typ det säljs på en viss marknad, hur de är uppkopplade, vem som levererat hårdvaran, vem som står för uppkoppling och så vidare i all oändlighet.

Tittar man på just uppkopplingen så täcker Berg Insight alla varianter av mobilnät men också Sigfox och Lora liksom vissa andra specialformer.

– Det sker mycket investeringar just nu i satellitsystem. Några är för bredband, som Elon Musks Starlink, men ett 25-tal nya satsningar är främst för IoT.

En mindre del av verksamheten är konsultuppdrag som kan handla om allt från en dag till två månaders projekt.

– Det kan vara kunder som vill ha mer detaljer eller har ett speciellt syfte. Idag är vi så upptagna med researchen att vi får tacka nej till många konsultuppdrag, det är en av anledningarna till att vi nu behöver rekrytera, säger Johan Fagerberg.

Ambitionen är att ta in två personer till i år och på lite sikt växa till 20 personer. Tilläggas kan att företaget är personalägt.

– Med lite fler anställda planerar vi även för att utöka vårt rapportbibliotek. Vi siktar på att göra 50 studier i år och 60 nästa år.

Kvalitet är A och O
Av och till hörs röster om att rapporter från marknadsanalytiker inte stämmer med verkligheten och det är såklart svårt att sätta ihop en bild som är till hundra procent rätt.

– Det väsentligaste i informationsbranschen är kvalitet. Information som inte är välgjord kan vilseleda eller få negativa konsekvenser så kvalitet är vår grundvärdering. Kvalitet är också det som gör att vi som leverantör kan få återkommande köp.

Utvärderingen av rapporterna sker fortlöpande tillsammans med branschen.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

– Vi stämmer av vår bild av marknaden med de tusentals företag vi intervjuar. Det är vårt främsta instrument.

En ny utgåva av en rapport kan därför ha siffror och grafer som är uppdaterade. Sen kan det alltid uppstå fenomen som ger kraftig påverkan och som inte går att förutse, som en coronapandemi eller en finanskris.

 

Om insamlingen av data

En studie är normalt mellan 50 och 300 sidor plus tabeller med marknadsuppskattningar och framtidsanalyser.

Grunden är djupintervjuer på en timme eller mer med 30 till 50 bolag plus att runt 50 företag svarar på frågor via epost.

– På mindre och mellanstora företag är det ofta någon i ledningsgruppen vi intervjuar, säger Johan Fagerberg.

Större företag som Ericsson och Nokia har vid sidan av avdelningar som servar finansmarknaden och media även en grupp som hjälper marknadsanalytiker, en så kallad AR-avdelning (Analyst Relations).

– De arrangerar intervjuer, ordnar träffar på event och kan skicka material. Ofta har de även en speciell AR-sida med inloggning till inspelade intervjuer och presentationer.

Även användarna av systemen intervjuas.

– Vi intervjuar brett i hela värdekedjan.

En viktig del av arbetet är att verifiera olika utsagor med andra källor.

– Det är lite av ett detektivarbete, säger Johan Fagerberg.

Alla som intervjuas ställer upp gratis.

– Vi påverkar marknaden på olika sätt så de vill synas, det är marknadsföring för dem.

Huvudfokus för rapporterna är Europa och Nordamerika men det finns rapporter för specifika länder som Sydafrika, Indien, Australien, Nya Zeeland, Korea och Japan.

Företaget har också gjort rapporter på den enorma kinesiska marknaden – närmare två tredjedelar av alla IoT mobiluppkopplingar finns där.

– Det är en utmaning att genomföra projekt med kvalitet där, bland annat på grund av språket.

Urvalet av företag som intervjuas baseras på en kombination av erfarenhet, kontaktnät, företagens betydelse liksom tips från branschen.

Ett projekt kan vara mellan 300 timmar och tusen timmar och normalt producerar Berg Insight runt 40 studier per år. De avhandlar ett antal centrala IoT-områden som uppdateras årligen men det tillkommer också tiotalet nya rapporter varje år.

– Vissa ämnen kan vi räkna ut själva genom att de är väsentliga applikationsområden, där det finns många företag aktiva som är intresserade av marknadsanalys. Vi får även tips från våra kunder om vad vi borde göra och när vi hört samma sak från flera kunder så är det säkert ett bra ämne att dyka ner i, säger Johan Fagerberg.

Ett exempel på nytt område är laddrobotar för elbilar. Även modeller för hemmaladdning är uppkopplade idag.

– Marknaden kom från ingenstans och ökade väldigt snabbt i volym. Vi var tidiga på bollen vilket har resulterat i en populär marknadsrapport bland våra kunder.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)